Zobrazení zdrojového kódu emailu v MS Outlook

V MS Outlooku se zdrojový kód doručeného emailu získává složitějším způsobem, proto stačí, když nám email pošlete ve formátu aplikace Outlook (.msg), viz článek Zobrazení zdrojového kódu emailu. Pokud chcete zobrazit zdrojový kód emailu pro vlastní potřeby, můžete použít návody v tomto článku.

MS Outlook ukládá zvlášť hlavičku zprávy a zvlášť části těla zprávy. Nemá tedy k dispozici kompletní zdrojový kód zprávy, ale zprávy skládá z jednotlivých částí.  Pro nově stahované zprávy však lze nastavit, aby Outlook ukládal kompletní zdrojový kód zprávy, který si pak můžete snadno zobrazit. Postupujte podle tohoto návodu:

 • zavřete MS Outlook  
 • stiskněte kombinaci kláves Windows-R
 • zadejte "regedit" a stiskněte Enter, otevře se Editor registru
 • pro Outlook 2013: 
       přejděte do HKEY_CURRENT_USER\­­Software\­­Microsoft\­­Office\­­15.0\­­Outlook\­­Options\­­Mail
 • pro Outlook 2010: 
       přejděte do HKEY_CURRENT_USER\­­Software\­­Microsoft\­­Office\­­14.0\­­Outlook\­­Options\­­Mail
 • pro Outlook 2007: 
       přejděte do HKEY_CURRENT_USER\­­Software\­­Microsoft\­­Office\­­12.0\­­Outlook\­­Options\­­Mail.
 • vyberte v menu Úpravy > Nový > Hodnota DWORD
 • vložte "SaveAllMIMENotJustHeaders" a stiskněte Enter
 • dvojitě klikněte na nově vytvořenou hodnotu SaveAllMIMENotJustHeaders
 • zadejte "1" a klikněte na OK
 • zavřete Editor registru
 • spusťte MS Outlook    

Po této změně nastavení v registrech budete moci zobrazit zdrojový kód u nově stažených zpráv následujícím způsobem:

MS Outlook 2007

 • spusťte aplikaci MS Outlook
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu
 • v horním menu v sekci Možnosti klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz obrázek

 • otevře se okno Možnosti zprávy, zdroj zprávy je zobrazen v poli Internetová záhlaví

 • označte obsah pole Internetová záhlaví (např. pomocí Ctrl + A) a klikněte na obsah pravým tlačítkem myši. V kontextovém menu vyberte Kopírovat, zkopírujte obvyklým způsobem do nového .txt souboru a tento soubor nám zašlete v příloze


MS Outlook 2010

 • spusťte aplikaci MS Outlook
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v novém okně (dvojitým kliknutím na zprávu)
 • v horním menu v sekci Značky klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek


 • otevře se okno Možnosti zprávy, v poli Internetová záhlaví se nyní zobrazuje zdrojový kód zprávy


MS Outlook 2013

 • spusťte aplikaci MS Outlook
 • přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v novém okně (dvojitým kliknutím na zprávu)
 • v horním menu v sekci Značky klikněte na čtvereček v pravém dolním rohu, viz. obrázek

 • otevře se okno Možnosti zprávy, v poli Internetová záhlaví se po úpravě registrů u nově stažených zpráv zobrazuje zdrojový kód zprávy