Apple Mail - řešení problémů s poštou

Zprávy nejsou doručované do schránky
 • Nachází se zprávy ve schránce na serveru?
  → přihlašte se do schránky ve webmailu na adrese webmail.forpsi.com
 • Zprávy se ve schránce na poštovním serveru nacházejí, nebyly tedy stažené do poštovního klienta.
  → zkontrolujte nastavení podle návodu uvedeného na konci článku

Zprávy nelze odeslat
 • Blokuje poskytovatel připojení k Internetu smtp port 25?
  → použijte port 587 nebo SSL 465
 • Umožňuje poskytovatel připojení k Internetu používat i jiný SMTP server, než vlastní?
  → získejte potřebné informace od providera (název serveru, uživatel, heslo, zabezpečení a port) a pokud je třeba používat POUZE smtp server providera, změňte nastavení SMTP
 • Používáte více SMTP serverů?
  zkontrolujte, zda pro účet používáte správný smtp server (smtp.forpsi.com)
  → emailová adresa používaná jako odesílatel  (karta Informace o účtu: E-mail / Alias) musí být stejná nebo alias k doméně použité pro autentizaci k smtp serveru
 
Kontrolu nastavení POP3 účtu proveďte kontrolu podle příspěvku Apple mail (El Capitan)

Kontrolu nastavení IMAP účtu proveďte kontrolu podle příspěvku Apple mail - IMAP (El Capitan)