Co znamená validace u domén .co.uk, .org.uk nebo .me.uk?

Hlavní správce NOMINET odesílá po registraci domény .co.uk, .org.uk nebo .me.uk tzv. validační zprávu. Jedná se o email, kde majiteli domény hlavní správce zopakuje aktuální kontaktní údaje, které má správce ve své evidenci a následně si vyžádá doklad, který tyto údaje ověří a potvrdí.
 
  • FO nepodnikatel → nutné poskytnout kopii občanského průkazu (cestovní pas)

  • FO podnikatel → nutné zaslat výpis z OR (živnostenského rejstříku) a kopii občanského průkazu (cestovního pasu)

  • Pravnická osoba → nutné zaslat výpis z OR

Teprve po zaslání těchto dokladů jsou registrace domén v pořádku dokončeny.

Validační zpráva má v předmětu tento text "Your domain registration - additional action required" a dorazí z emailu serviceapplications@nominet.org.uk.

V případě jakýchkoliv komplikací neváhejte kontaktovat doménové oddělení (domain@forpsi.com).