Lze doménu .cz předčasně zrušit?

Ano, jsme schopni zajistit předčasné zrušení zaregistrované .cz domény. Pro smazání domény .cz je nutné poslat písemnou žádost s požadovaným datem výmazu. Do textu žádosti uveďte např.
"Žádám o zrušení registrace domény xxx v hlavním registru, a to k datu ..... Jsem si vědom/a, že poplatek za registraci 
domény se nevrací."

Žádost je potřeba potvrdit úředně ověřeným podpisem držitele domény. Takto zpracovaný dokument odešlete na naši adresu pozemní poštou:

INTERNET CZ, a. s.
Správa domén
Ktiš 2
384 03 Ktiš

Doména bude smazána v den přijetí žádosti nebo v den, který určí majitel sám na sepsaném dokumentu. Zrušení domény je provedeno bez náhrady registračního poplatku.