Export a import zpráv

Pro import a export použijte AJAXové rozhraní webmailu - přihlaste se na adrese webmail.forpsi.com a zvolte vzhled Classic nebo Simple.

1. Export složky ve webmailu
 • V levém menu přejděte na položku Volby > Správa složek.
 • Kliknutím na tlačítko Uložit (ikona diskety) dojde k vyexportování obsahu složky ve formátu MBOX (název souboru je nazev_slozky.mbox).
 • Alternativně můžete přímo v okně Zprávy kliknout na příslušnou složku pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolit položku Exportovat složku.


2. Export jednotlivých emailů

 • V seznamu zpráv klikněte na požadovanou zprávu, klikněte na tlačítko Více nacházející se na panelů nástrojů a zvolte položku Exportovat zprávu(y). Alternativně lze kliknout na zpráy pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat položku Exportovat zprávu(y).
  •  Zpráva bude uložena ve formátu EML, který je možné otevřít přímo v emailovém klientu Thunderbird nebo přesunout do Outlooku Express.
 • Při otevření zprávy v nové záložce jsou v nabídce tlačítka Více k dispozici následující možnosti volby formátu exportované zprávy
  • Exportovat zdrojový kód (MIME) - vhodné pro analýzu hlavičky emailu.
  • Exportovat zprávu (EML) - vhodné pro import do jiného poštovního klienta.
  • Exportovat jako dokument (RTF) - vyexportuje tělo emailu se zachováním formátu pro pozdější otevření v textové editoru.

3. Import MBOX souboru do webmailu

a) Import MBOX souboru provedete následujícím způsobem:

 • Přejděte do složky, do níž chcete import provést,
 • na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Více (2.) a v rozbalovací nabídce vyberte položku Importovat zprávu(y) (3.),
 • v okně Importovat zprávu(y) klikněte na Nahrát Mbox (4); takto můžete do jedné složky naimportovat více MBOX souborů,
 • import dokončíte kliknutím na tlačítko Importovat (5).

b) Import emailu v MIME formátu provedete následujícím způsobem:

 • postupujte podle pokynů v předchozím oddílu, zvolte však tlačítko Nahrát MIME,
  import zprav

 • opakováním výše uvedeného postupu můžete do jedné složky naimportovat více emailů, pro smazání souboru ze seznamu klikněte na odkaz [Smazat] (4a.) nacházející se vedle příslušné zprávy,
 • import dokončíte kliknutím na tlačítko Importovat (5.).


4. Zobrazení obsahu MBOX archivu na lokálním počítači