Export a import zpráv

Pro import a export použijte AJAXové rozhraní webmailu - přihlaste se na adrese webmail.forpsi.com a zvolte vzhled Classic nebo Simple.

1. Export složky ve webmailu
V levém menu přejděte na položku Volby > Správa složek.
Kliknutím na tlačítko Uložit (ikona diskety) dojde k vyexportování obsahu složky ve formátu MBOX (název souboru je nazev_slozky.mbox).
 
Alternativně můžete přímo v okně Zprávy kliknout na příslušnou složku pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolit položku Exportovat složku.
 
2. Export jednotlivých emailů
V seznamu zpráv klikněte na požadovanou zprávu, klikněte na tlačítko Více nacházející se na panelů nástrojů a zvolte položku Exportovat zprávu(y). Alternativně lze kliknout na zpráy pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat položku Exportovat zprávu(y).  Zpráva bude uložena ve formátu EML, který je možné otevřít přímo v emailovém klientu Thunderbird nebo přesunout do Outlooku Express.
 
Při otevření zprávy v nové záložce jsou v nabídce tlačítka Více k dispozici následující možnosti volby formátu exportované zprávy
- Exportovat zdrojový kód (MIME) - vhodné pro analýzu hlavičky emailu.
- Exportovat zprávu (EML) - vhodné pro import do jiného poštovního klienta.
- Exportovat jako dokument (RTF) - vyexportuje tělo emailu se zachováním formátu pro pozdější otevření v textové editoru.
 
 
3. Import MBOX souboru do webmailu
a) Import MBOX souboru provedete následujícím způsobem:
Přejděte do složky, do níž chcete import provést,
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Více (2.) a v rozbalovací nabídce vyberte položku Importovat zprávu(y) (3.),
 
V okně Importovat zprávu(y) klikněte na Nahrát Mbox (4); takto můžete do jedné složky naimportovat více MBOX souborů,
 
Import dokončíte kliknutím na tlačítko Importovat (5).
 
 
b) Import emailu v MIME formátu provedete následujícím způsobem:
Postupujte podle pokynů v předchozím oddílu, zvolte však tlačítko Nahrát MIME,
import zprav
Opakováním výše uvedeného postupu můžete do jedné složky naimportovat více emailů, pro smazání souboru ze seznamu klikněte na odkaz [Smazat] (4a.) nacházející se vedle příslušné zprávy,
 
Import dokončíte kliknutím na tlačítko Importovat (5.).
 
4. Zobrazení obsahu MBOX archivu na lokálním počítači
Pro zobrazení obsahu lze použít některý z následujících prohlížečů MBOX souborů:
 
Zprávy lze také naimportovat do poštovního klienta Thunderbird pomocí rozšíření ImportExportTools.