ZMĚNY VE SPRÁVĚ VYBRANÝCH TLDs OD 1.1.2014

POZOR!!!

Od 1. 1. 2014 došlo k několika změnám ve správě vybraných TLDs (.com, .net, .org, .biz, .info, .name + všechny nové generické domény new gTLDs).
 
 1) REGISTRACE - registrační proces od 1.1.2014
 
 a) Zákazník provede objednávku registrace domény.
 b) Po obdržení výzvy k platbě provede úhradu registračního poplatku.
 c) Po přijetí částky ve správné výši a pod správným variabilním symbolem bude doména odeslána k registraci do hlavního registru.
 d) Informaci o dokončení registrace obdrží zákazník na kontaktním emailu, který uvedl v objednávce.
 
 e) POZOR - NOVINKA!!!! - Po registraci zašle hlavní registr Tucows, Inc. na email majitele domény konfirmační zprávu s odkazem pro souhlas s registrací. Tuto zprávu bude nutné do 15ti dní od registrace potvrdit. Pokud k potvrzení do 15ti dnů nedojde, bude doména pozastavena a vypnuta, a to do doby, dokud nebude majitelem domény souhlas s registrací udělen.
 
 
 POKUD KONFIRMAČNÍ ZPRÁVA NEDORAZÍ DO 24 HODIN OD DOKONČENÍ REGISTRACE, OZVĚTE SE, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM AUTORIZOVANÉHO TICKETU NA DOMÉNOVÉ ODDĚLENÍ ČI EMAILEM NA domain@forpsi.com.
 
 Pozn. Validační zpráva je vázána vždy ke konkrétnímu kontaktu a potvrzuje se pouze jednou a to v případě, že na shodné údaje je registrováno více domén. Může to být tedy jeden z důvodů, proč validační zpráva po registraci domény nedorazí. Protože již byla potvrzena u jiné domény. Ovšem raději se ujistěte na doménovém oddělení, že tomu tak skutečně je.
 
 2) EDITACE KONTAKTU DRŽITELE
 
 Ke změně dojde i v případě zájmu o úpravu údajů u kontaktu držitele domény v hlavním registru. K dokončení změny bude opět hlavním registrem Tucows, Inc. vyžadována konfirmace. Bez udělení souhlasu se změnou nebude úprava dokončena.
 
 Postup při změně údajů u držitele domény v hlavním registru od 1.1.2014:
 
 a) Zákazník si o úpravu údajů požádá prostřednictvím autorizovaného ticketu ze zákaznické administrace.
 b) Administrátor (pracovník doménového oddělení) zadá požadovanou změnu do evidence hlavního registru.
 c) Hlavní registr Tucows, Inc. zašle konfirmační zprávu na email majitele domény a vyžádá si tak souhlas s navrženými změnami.
 d) Po potvrzení konfirmační zprávy se změny fyzicky provedou.
 
 Pozn. Validační zpráva se odesílá v případě, že se provádí změny ve jméně, příjmení či kontaktním emailu. Dochází-li ke změně adresy nebo telefonního čísla, validační proces se nezahajuje.
 Pozn. Pokud nebude validační zpráva do 15ti dní potvrzena, doména se vypne a to do doby, dokud se validace nepotvrdí.
 
 3) ZMĚNA DRŽITELE - POSTUP od 1.1.2014
 
 a) Současný a budoucí majitel si zašle autorizovaný ticket se žádostí o změnu držitele domény.
 b) Administrátor (pracovník doménového oddělení) zadá požadovanou změnu do evidence hlavního registru.
 c) Hlavní registr Tucows, Inc. zašle konfirmační zprávu na email nového majitele a posléze na kontaktní email současného majitele a vyžádá si tak souhlas s navrženou změnou.
 d) Po potvrzení konfirmační zprávy se změna držitele fyzicky provede.
 
 Pozn. Pokud nebude validační zpráva do 15ti dní potvrzena, doména se vypne a to do doby, dokud se validace nepotvrdí.
 
 4) OVĚŘOVÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ PŘED EXPIRACÍ DOMÉNY
 
 Dle nových podmínek, které jsou v platnosti od 1.1.2014, odesílá hlavní registr Tucows, Inc. buď 30 dní nebo 5 dní před expirací konfirmační email majiteli domény, aby ověřil správnost kontaktních údajů v hlavním registru. V případě, že jsou údaje správné, je vše v pořádku a není nutné provádět další úkony. Pokud jsou údaje neaktuální, je nutné si prostřednictvím autorizovaného ticketu požádat o úpravu údajů a následně potvrdit validační zprávu, která se po aktualizaci údajů vygeneruje a zašle na email majitele domény.
 
 5) OVĚŘOVÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ V PRŮBĚHU PLATNOSTI DOMÉNY
 
 Udržování platných a dostupných kontaktních údajů v registru je podle smluvních podmínek jednou z povinností majitele doménového jména. Na základě tohoto předpisu může hlavní registr Tucows, Inc. ověřovat kdykoliv v průběhu platnosti domény aktuálnost vedených detailů v kontaktu. Od 1.1.2014 tak může majitel domény obdržet na svém kontaktním emailu, vedeném v hlavním registru, validační zprávu ke kontrole a potvrzení správnosti údajů v registru. Tato zpráva MUSÍ být majitelem domény potvrzena ve lhůtě 15 dní. Pokud nebude aktuálnost údajů tímto způsobem potvrzena, bude hlavním registrem provoz domény pozastaven do doby, než k potvrzení dojde.
 
 Máte-li k výše uvedeným změnám otázky, prosím, kontaktujte doménové oddělení na domain@forpsi.com.