Nastavení defaultního webu serveru

Plesk vytváří pro každou doménu speciální virtuální web. Je-li zadána IP adresa serveru, zobrazí webový server defaultní stránku serveru. Stránka je uložena na serveru v /var/www/vhosts/default/htdocs. Sem můžete nahrát svoji stránku. Další možnost je nakonfigurovat server tak, aby se při požadavku na IP adresu zobrazil nějaký již vytvořený web. To se provede po přihlášení do Plesku v sekci Server:

Tools & Resourcess >>> IP addresses

Kliknutím na IP adresu v seznamu se zobrazí následující formulář

ve kterém stačí vybrat požadovanou doménu ze seznamu. V tomto případě by se po napsání IP adresy do prohlížeče zobrazily stránky na doméně mojedomena.tld.

Reset tohoto nastavení se provede tak, že se ze seznamu vybere položka None.