Jak získat ze zálohy konkrétní soubor

Záloha vytvářená přes Power Panel je obrazem celeho severu. U starších VPS (objednaných před 5. listopadu 2012) nelze přes Power Panel zálohu procházet. Jediná šance je autorizovaným ticketem požádat o nahrání zálohy na VPS, archiv (jde o gzipovaný tar archiv) rozbalit a požadovaný soubor zkopírovat.

VPS vytvořené po tomto datu jsou provozované na vyšší verzi Virtuozzo. Záloha je v .tib archivu (Acronis True Image File) se kterým se sice nepracuje tak snadno jako s gzip archivem, ale tentokrát Power Panel poskytuje přístup do zálohy s možností stažení/obnovení souboru nebo adresáře. Do rozhraní pro správy záloh se dostanete z levého menu >>> Maintenance:

v záložce Backups vyberte zálohu, kterou chcete procházet:

Po kliknutí na jméno zálohy se zobrazí tlačítko pro procházení archivem:

ze seznamu adresářů vyberte požadovaný soubor/adresář. Máte 2 možnosti:
  1. Obnovit soubor ze zálohy


  2. stáhnout si ho na svůj počítač (lze stáhnout pouze jednotlivé soubory - ikony pro stažení jsou pro adresáře zašedlé - neaktivní).