Jak nastavit, aby Plesk při vytváření účtů vyžadoval silnější hesla

Plesk obsahuje integrovanou kontrolu složitosti hesla. Při změně hesla nebo vytvoření nové služby vyžadující přihlášení (emailový účet, databáze, FTP účet....) kontroluje, zda heslo odpovídá nastavené složitosti. V defaultním nastavení (Very weak) může být heslo dlouhé 6 znaků a obsahovat pouze malá nebo velká písmena nebo čísla (heslo ani nemusí obsahovat jejich kombinaci).  Takto vytvořené heslo není příliš bezpečné. Nastavení lze změnit ve skupině Server

po vybrání Security Policy

K dispozici je 5 úrovní nastavení: Very weak, Weak, Medium, Strong a Very strong. Při nastavení na Very strong například nedovolí Plesk vytvoření hesla kratšího než 16 znaků, přičemž musí obsahovat kombinaci malých, velkých písmen, číslic a sleciálních znaků. V případě, že heslo nevyhovuje nastavené složitosti, zobrazí Plesk varování:
Error: Some fields are empty or contain an improper value.
Your password is not complex enough. According to the server policy, the minimal password strength is Very strong. To improve the password strength, use numbers, upper and lower-case characters, and special characters like !,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~
v tom případě je nutné zvolit heslo složitější (nebo změnit úroveň kontroly)