Zobrazení zdrojového kódu emailu

Pro zjištění příčiny problémů s maily (označení emailu jako spam, nezobrazování obsahu emailu apod.) je někdy potřeba mít k dispozici zdrojový kód emailu. 

Níže uvádíme návody (kliknutím na název mailového klienta návod zobrazíte), jak získat zdrojový kód emailu ve webmailu a v nejčastěji používaných mailových klientech. Získaný zdrojový kód uložte nejlépe jako soubor .txt a odešlete nám jej v příloze tiketu.

Webmail
Přihlaste se do rozhraní webmail.forpsi.com verze Nový webmail.

Otevřete zprávu a v panelu nástrojů klikněte na tlačítko Možnosti a z nabídky vyberte položku Exportovat
 
Zpráva se uloží ve formátu .eml. Zdrojový kód můžete zobrazit tak, že si uložený .eml soubor otevřete v textovém editoru typu Poznámkový blok, Notepad++ apod.
 
 Thunderbird
Spusťte aplikaci Thunderbird.
 
Přejděte do složky se zprávou a otevřete zprávu v nové záložce (dvojitým kliknutím)
 
Sstiskněte kombinaci kláves Ctrl + U, otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy. Stejnou akci provedete i tak, že po otevření okna v nové záložce vyberete v menu Zobrazení > Zdrojový kód zprávy
V okně, které se vám zobrazí, vyberte v menu Soubor > Uložit stránku jako ..., zadejte název souboru (např. message.txt), uložený soubor nám pak pošlete v příloze

MS Outlook
V MS Outlooku se zdrojový kód doručeného emailu získává složitějším způsobem, viz článek Zobrazení zdrojového kódu v MS Outlook. Proto nám stačí, když nám email pošlete ve formátu aplikace Outlook (.msg). Postupujte podle těchto návodů:
 
 
MS Outlook 2007
Označte si zprávu v seznamu zpráv a vyberte v menu Soubor > Uložit jako
 
Zadejte název zprávy a uložte jako typ Formát zprávy aplikace Outlook
 
Uloží se soubor s příponou .msg. Tento soubor nám prosím zašlete.
 
 
MS Outlook 2010
Označte si zprávu v seznamu zpráv a klikněte na menu Soubor
 
Vyberte Uložit jako
 
Zadejte název souboru a vyberte typ pro uložení "Formát zprávy aplikace Outlook"
 
Získaný soubor .msg nám zašlete.
 

MS Outlook 2013
Označte si zprávu v seznamu zpráv a klikněte na menu Soubor
 
Vyberte Uložit jako
 
Zadejte název souboru a vyberte typ pro uložení "Formát zprávy aplikace Outlook" a uložený soubor nám zašlete
 

Outlook Express
Spusťte aplikaci Outlook Express a přejděte do složky se zprávou.
 
V seznamu zpráv klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Vlastnosti.
 
Celý zdrojový kód zprávy se zobrazí po kliknutí na tlačítko Zdroj zprávy ...

Opera Mail 1.0
Spusťte aplikaci Opera Mail
 
P řejděte do složky se zprávou aklikněte na část s hlavičkou zprávy pravým tlačítkem myši.
 
Z kontextového menu vyberte Zobrazit celou hlavičku i zprávu
 
V okně zprávy se zobrazí zdrojový kód zprávy
 

Pegasus Mail
Spusťte Pegasus Mail a přejděte do složky se zprávou
 
Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Message headers ...
 
Otevře se okno s hlavičkou zprávy
 
 
Evolution
Spusťte program Evolution a přejděte do složky se zprávou
 
Otevřete zprávu v novém okně a v menu Zobrazit vyberte Zdroj zprávy nebo jednoduše stiskněte kombinaci kláves Ctrl + U
 
Otevře se nové okno se zdrojovým kódem zprávy.