Protože nativní poštovní klient nemusí vždy vyhovovat (práce se speciálními IMAP složkami. certifikáty...), je možné jako alternativu použít free klienta K-9 Mail dostupného např. z Google Play. Používání POP3 účtu na mobilních zařízeních je obecně méně vhodnější, proto v tomto článku popisujeme nastavení IMAP účtu.

Tento příspěvek popisuje konfiguraci IMAP účtu včetně nastavení speciálních složek tak, aby byly odeslané emaily ukládány na serveru.

1. Spusťte aplikaci a v menu vyberte Přidat účet. Dojde ke spuštění průvodce, který Vás povede všemi nastaveními účtu
 
2. Zadejte emailovou adresu a heslo
 
3. Jako typ účtu zvolte IMAP.
 
4. Pro konfiguraci IMAP účtu použijte následující údaje
  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít imap.forpsi.com (certifikát je vystavený pro imap.forpsi.com)
  • předponu cesty nastavte na INBOX
 
5. Pokračujte konfigurací odchozí pošty - SMTP
  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít smtp.forpsi.com (certifikát je vystavený pro smtp. forpsi.com)
  • v nastavení SMTP je nutné zapnout používání autentizace
 
6. V posledních krocích zvolte frekvenci dotazování na nové emaily, vyberte počet zobrazených složek a způsoby notifikace a nastavte zobrazované jméno.

Nastavení speciálních složek

1. Otevřete emailový účet a přejděte na nastavení složek: menu > Možnosti > Nastavení účtu > Složky
  • přiřaďte speciální složky podle obrázku (výsledný stav ilustruje pravý screesnhot)