Popis rozhraní a nastavení

Rychlý webmail je odlehčená varianta standardního webmailu, umožňující zjednodušení a zrychlení práce s emailovou schránkou, kontakty a událostmi kalendáře. Z tohoto důvodu neobsahuje některé funkce dostupné ve standardním rozhraní.

Po přihlášení je vždy zobrazen seznam zpráv spolu s panelem přepínání modulů Zprávy, Kontakty, Kalendář a Volby nastavení. V pravé části se pak nachází hlavní oblast s panelem nástrojů v horní části a obsahem aktuálního modulu (zprávy, kontakty, události) a formulář pro vyhledávání (emailů, kontaktů a událostí)
popis plochy webmailu
 
 
Nastavení
Nastavení webmailu se provádí v sekci Volby nacházející se na panelu přepínání modulů. Pro všechny varianty služby (Standard, BUSINESS Mail) jsou k dispozici stejné možnosti nastavení
  • Zprávy, Adresář, Kalendář: nastavte chování hlavních modulů webmailu (jazyk, způsob práce se zprávami, zobrazení kontaktů, kalendáře...)
  • Podpis: definujte až 10 formátovaných podpisů za pomoci šablon
  • Blacklist: přidejte odesílatele, jejichž emaily mají být odmítány
  • Přesměrování / Automatická odpověď: nechávejte si zaslat kopie všech příchozích emailů do další schránky; informujte odesílatele automatickou odpovědí o Vaší nepřítomnosti
  • Antispam: nastavte, jakým způsobem bude zacházeno se spamem a zajistěte pomocí whitelistu doručení i emailů, které by jinak mohly být označeny jako spam

Ovládání
Kliknutím na tlačítko panelu přepínání modulů se příslušným způsobem změní obsah levého menu umístěného pod tímto panelem. Současně s tím se v hlavní oblasti přizpůsobí i panel nástrojů.
hlavni ovladaci prvky
V levém menu se nachází tlačítko pro vytvoření nové položky (zprávy, kontaktu, události), ostatní tlačítka jsou dostupná v panelu nástrojů vpravo od tohoto menu.