Microsoft Outlook 2013


Přidání účtu začněte kliknutím na menu Soubor a poté na tlačítko Přidat účet
Pridani noveho uctu
 
Zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na tlačítko Další.
 
Na následující stránce ponechte zaškrtnutou volbu POP or IMAP a pouze klikněte na tlačítko Další.
 
V okně Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech

- typ účtu: IMAP,
- server příchozí pošty: imap.forpsi.com.
- server pro odchozí pošty: smtp.forpsi.com
-
uživatelské jméno: Vaše emailová adresa
 
Po vyplnění těchto údajů je pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení...  Zde nastavíme autorizaci k smtp serveru a další nastavení.

Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.


Na kartě Upřesnit nastavte následující volby

- zabezpečené připojení  - typ šifrovaného spojení TLS
- IMAP port 143
- SMTP port 587

- cesta ke kořenové složce:  INBOX
 
Pokud chcete ukládat odeslané emaily na serveru, ponechte zaškrtávátko 'Neukládat kopie odeslaných položek' nezaškrtnuté. V tomto případě je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Soubor > Možnosti > Pošta zaškrtnuta volba 'Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta'.
 
Okno nastavení ukončete kliknutím na tlačítko OK.

Vrátíte se zpět na Nastavení e-mailu sítě Internet (POP and IMAP Account Settings ), kde pouze klikněte na tlačítko Další (Next).


MS Outlook otestuje přihlášení k IMAP serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít (Close).

 

Nastavení IMAP účtu v případě, že se již v Outlooku nachází Gmail účet
V návodech na nastavení IMAP účtu doporučuje Google vypnout ukládání odeslané pošty v Outlooku 2013 (https://support.google.com/mail/answer/78892?hl=cs)
Toto nastavení způsobí neukládání odeslaných emailů pro všechny účty Outlooku (bez ohledu na to, zda je v nastavení konkrétního účtu ukládání zapnuto)
 
Pokud mají být odeslané emaily ukládány do složky Sent Items, je potřeba zapnout ukládání v nastavení Outlooku (Soubor > Možnosti > Pošta)
globalni nastaveni ukladani
 

Nastavení speciálních složek
Outlook 2013 neumožňuje ručně upravovat speciální složky (Odeslaná pošta, Koncepty, Koš) tak, jak to bylo běžné v předchozích verzích. Při prvním přihlášení dojde k jejich automatickému namapování následujícím způsobem.
  • Sent Items - Odeslaná pošta
  • Drafts - Koncepty
  • Nevyžádaná pošta - Spam
  • Trash - Koš
Toto nastavení zajišťuje, že odeslaná pošta, koncepty i smazaná pošta budou při používání různých poštovních klientů i webmailu ukládány do stejných složek.
 
 
Odebírání nově vytvořených IMAP složek
Pokud vytvoříte novou složku např. v rozhraní webmail.forpsi.com, je třeba přihlásit v MS Outlooku 2013 její odebírání.
 
Klikněte v levém seznamu na název IMAP účtu pravým tlačítkem myši a vyberte Složky IMAP ...
 
 
V okně Složky serveru IMAP zobrazte složky kliknutím na tlačítko Dotaz.
 
Poté můžete přihlásit odběr vybraných složek pomocí tlačítka Přihlásit odběr.