Microsoft Outlook 2013 a IMAP


Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet
Pridani noveho uctuBudeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně. Zadejte tedy potřebné údaje pro emailový účet a zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na tlačítko Další.


 
Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu POP or IMAP a pouze klikněte na tlačítko Další.
 
Na kartě Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech
 • typ účtu: IMAP,
 • server příchozí pošty: imap.forpsi.com. Do políčka
 • server pro odchozí pošty: smtp.forpsi.com
 • uživatelské jméno: Vaše emailová adresa
Po vyplnění těchto údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení...,. Zde nastavíme autorizaci k smtp serveru a další nastavení.

Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.


Na kartě Upřesnit nastavte následující volby
 • zabezpečené připojení  - typ šifrovaného spojení SSL
  - IMAP port 993
  - SMTP port 465
 • cesta ke kořenové složce:  INBOX
 • Pokud chcete ukládat odeslané emaily na serveru, ponechte zaškrtávátko 'Neukládat kopie odeslaných položek' nezaškrtnuté. V tomto případě je vhodné zkontrolovat, zda je v nastavení Soubor > Možnosti > Pošta zaškrtnuta volba 'Kopie zpráv ukládat do složky Odeslaná pošta'.
Okno nastavení ukončete kliknutím na tlačítko OK.

Vrátíte se zpět na Nastavení e-mailu sítě Internet (POP and IMAP Account Settings ), kde pouze klikněte na tlačítko Další (Next).


MS Outlook otestuje přihlášení k IMAP serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít (Close).

 

Nastavení IMAP účtu v případě, že se již v Outlooku nachází Gmail účet
V návodech na nastavení IMAP účtu doporučuje Google vypnout ukládání odeslané pošty v Outlooku 2013 (https://support.google.com/mail/answer/78892?hl=cs)
IMAp a gmail
 
Toto nastavení způsobí neukládání odeslaných emailů pro všechny účty Outlooku (bez ohledu na to, zda je v nastavení konkrétního účtu ukládání zapnuto)
 
Pokud mají být odeslané emaily ukládány do složky Sent Items, je potřeba zapnout ukládání v nastavení Outlooku (Soubor > Možnosti > Pošta)
globalni nastaveni ukladani
 

Nastavení speciálních složek
Outlook 2013 neumožňuje ručně upravovat speciální složky (Odeslaná pošta, Koncepty, Koš) tak, jak to bylo běžné v předchozích verzích. Při prvním přihlášení dojde k jejich automatickému namapování následujícím způsobem.
 • Sent Items - Odeslaná pošta
 • Drafts - Koncepty
 • Nevyžádaná pošta - Spam
 • Trash - Koš
Toto nastavení zajišťuje, že odeslaná pošta, koncepty i smazaná pošta budou při používání různých poštovních klientů i webmailu ukládány do stejných složek.
 
 
Odebírání nově vytvořených IMAP složek
Pokud vytvoříte novou složku např. v rozhraní webmail.forpsi.com, je třeba přihlásit v MS Outlooku 2013 její odebírání.
 
Klikněte v levém seznamu na název IMAP účtu pravým tlačítkem myši a vyberte Složky IMAP ...
 
 
V okně Složky serveru IMAP zobrazte složky kliknutím na tlačítko Dotaz.
 
Poté můžete přihlásit odběr vybraných složek pomocí tlačítka Přihlásit odběr.