Nastavení zpráv

Nastavení zobrazování zpráv v seznamu, chování při odpovídání či přeposílání apod. provedete v levém menu - položka Volby > Možnosti > Zprávy
 
Podrobněji je nastavení popsáno v příspěvcích znalostní báze týkajících se nové verze webmailu.
 
 
Obecné
obecna nastaveni emailu
Pokud bude nastaveno vysypání koše, může dojít k situaci, kdy omylem smazané zprávy budou po odhlášení nenávratně ztraceny 
 

Nastavení zpráv
Nastaveni zprav
Zobrazit konverzaci: u zprávy otevřené v nové záložce budou zobrazeny i související zprávy - odpovědi (k řazení dochází na základě hlavičky emailu, nikoliv podle předmětu)
 
 
Vytváření zpráv
Volby vytvareni zpravy
Před použitím alternativní adresy odesílatele je potřeba provést její validaci. Ověřovací klíč je při uložení stránky zaslán na zadanou adresu.
 
Odeslané emaily se standardně ukládají do Odeslané pošty, pokud je chcete zvolit složku po odeslání emailu, vyberte z rozbalovací nabídky Uložit kopii odeslané zprávy možnost Zeptat se
 
 
Odpovědi
Nastaveni odpovidani
Volby této sekce umožňují přizpůsobit vzhled odpovídané zprávy - pokud zaškrtnete volbu Přidat vaši adresu do seznamu příjemců, bude Vaše adresa přidána do pole Kopie
 
Při odpovědi se ke zprávě nepřikládají původní přílohy
 

Přeposílání
Volby této sekce umožňují nastavit, jak bude nakládáno z původní zprávou:
 
Vložit text původní zprávy do přeposílané zprávy a přiložit soubory připojené k původní zprávě - přeposílaná zpráva se vytváří stejným způsobem jako při odpovědi (na rozdíl od odpovědi se k emailu přiloží i původní příloha)
 
Přiložit soubory připojené k původní zprávě a vložit text původní zprávy do textového souboru - text původní zprávy se vloží jako příloha (název bodypart.txt) stejně jako původní příloha
 
Přiložit původní zprávu jako zapouzdřenou zprávu - kompletní původní zpráva (včetně přílohy) se přiloží jako emailová zpráva s příponou EML a názvem jako je předmět přeposílaného emailu
Vložit do přeposílané zprávy pouze text původní zprávy (přiložené přílohy původní zprávy nebudou přeposlány) - přeposílaná zpráva se vytváří stejným způsobem jako při odpovědi