Pokročilé sdílení

Na rozdíl od sdíleného kalendáře a adresáře, kdy obsah je sdílený beze zbytku mezi všemi účty domény, umožňuje pokročilé sdílení definovat, kteří uživatelé mohou přistupovat k vybraným sdíleným prostředkům. Přístup k těmto zdrojům je možný dále upravovat přidělováním práv. Sdílení je možné pouze v rámci stejné domény.

Sdílené položky: adresáře, kalendáře, úkoly a složky webového úložiště.

1. Správa sdílení
Seznam vlastních a přijatých sdílení včetně oprávnění pro tyto položky získáte v levém menu Správa sdílení.
 • příchozí sdílení: obsahuje seznam všech sdílených položek zpřístupněných Vašemu účtu od ostatních uživatelů Vaší domény
 • moje sdílení: obsahuje seznam všech položek, které jste se rozhodli sdílet s ostatními účty domény
Každé sdílení přijaté od ostatních uživatelů je zobrazováno v příslušné sekci (kalendář, webové úložiště apod.) zcela automaticky. Pokud není sdílená položka zobrazena okamžitě, odhlašte se a poté opět přihlašte (také je možné obnovit stránku v prohlížeči). Pokud nechcete sdílené položky zobrazovat, můžete je jednoduše skrýt. K tomu přejděte v levém menu do Správa sdílení a u příslušné položky klikněte na zelené zatržítko umístěné na konci řádku (viz. níže - bod Úpravy a mazání).

Příchozí sdílení (adresáře, kalendáře, úkoly) nelze synchronizovat
s počítačem. Synchronizaci položky může provádět pouze její vlastník.

2. Vytvoření sdílení
 • Vytvořte novou položku, jejíž obsah chcete sdílet s ostatními uživateli. Je možné sdílet všechny existující osobní adresáře, kalendáře, ... kromě výchozích sdílených položek (základní sdílení mezi všemi účty domény).
 • V pravém panelu klikněte v panelu nástrojů na tlačítko 'Sdílet' (lze také použít pravé tlačítko myši).

vytvoreni sdileni

 • V otevřené kartě Nové sdílení vyplňte potřebné údaje:
  • Název
  • Popis - zobrazuje se u položky v seznamu sdílení v sekci Správa sdílení
 • Kliknutím na tlačítko 'Přidat uživatele' přidejte uživatele a nastavte jim oprávnění.
  • Přidat můžete pouze uživatele, jejichž emailové schránky jsou v rámci stejné domény jako je účet, který sdílení poskytuje. 
  • Emailovou adresu je třeba zadávat bez doménového jména.
 • Změny uložte kliknutím na tlačítko 'Uložit'.
 • Příjemce obdrží email s informací o názvu, typu sdílení a s návodem, jak sdílené položky spravovat.

Oprávnění sdílených položek

 • Každý uživatel nacházející se v seznamu získává oprávnění pro čtení. Uživatelům lze dále přiřadit další oprávnění:
  • měnit: uživatel může upravovat obsah
  • vytvářet: uživatel může přidávat nové položky
  • mazat: uživatel může mazat obsah

3. Prohlížení sdílených položek

 • Přijatá sdílená položka je odlišena od osobních ikonkou, u poskytovaných sdílení je vedle názvu doplněn text '(sdílení)'
  vizualizace sdileni
 • V závislosti na oprávnění můžete s obsahem sdílených položek nakládat stejným způsobem, jako je obvyklé u ostatních položek daného typu. 
 • Oprávnění a uživatele u poskytovaných sdílení lze zjistit na stránce editace sdílené položky v sekci Správa sdílení, položka Moje sdílení.
 • Oprávnění, která byla nastavena na sdílené položce, lze zjistit na stránce editace sdílené položky v sekci Správa sdílení, položka Příchozí sdílení.
4. Úpravy a mazání

U sdílených položek lze měnit následující parametry:

 • vlastní sdílení
  • název a popis - změny se zpětně neprojeví u uživatelů, kteří již mají toto sdílení přidáno
  • uživatelé - existující adresu v seznamu odstraníte kliknutím na červený křížek nacházející se na konci příslušného záznamu
  • oprávnění uživatelů - oprávnění přidáte nebo odeberete jednoduše zaškrtnutím příslušné volby
 • příchozí sdílení
  • název a popis - změny se projeví pouze ve Vašem účtu

Změny provedete následujícím způsobem

 • Pro úpravy vlastních sdílení přejděte do sekce Správa sdílení a zvolte Moje sdílení,

nastaveni vlastnich sdileni

 • pro změnu názvu a popisu příchozích sdílení pak Příchozí sdílení
nastaveni prichozich sdileni
 • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko 'Upravit' (lze také použít pravé tlačítko myši). Pokud je v seznamu více položek, můžete je filtrovat podle typu kliknutím na karty s příslušným názvem.
 • Postup pro úpravy sdílení je stejný jako v případě vytvoření sdílení (viz. bod 2)
 • Změny uložte kliknutím na tlačítko 'Uložit'. Na příslušnou emailovou adresu je zaslán email s informací o provedených úpravách sdílení.
Sdílenou položku smažete tak, že ji v sekci Správa sdílení označíte a kliknete na tlačítko 'Smazat'. Odstraněním dojde k automatickému odebrání položky u všech uživatelů, se kterými byla sdílena.