Nový emailový účet se vytvoří přes tlačítko Zobrazit menu (vpravo nahoře) > Nová zpráva > Existující poštovní účet.

 
V okně Založení poštovního účtu zadejte vaše jméno (takto se bude zobrazovat příjemcům vaší pošty), vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.


 
Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Tato nastavení je třeba upravit, můžete rovnou kliknout na tlačítko Ruční nastavení.
 
  • Jako příchozí i odchozí uživatelské jméno zadejte vaši celou emailovou adresu
  • Jako typ příchozího serveru vyberte IMAP, do políčka Název serveru zadejte imap.forpsi.com, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 143, vyberte typ zabezpečeného spojení STARTTLS a autentizaci Heslo, zabezpečený přenos
  • Do políčka Odchozí SMTP zadejte smtp.forpsi.com, číslo portu zvolte 587, typ zabezpečeného spojení STARTTLS a autentizaci Heslo, zabezpečený přenos
  • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat
 


Thunderbird ověří, zda jsou vámi zadané údaje korektní.
Dále ve stejném dialogu klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení.
 
 
V okně Nastavení účtu vyberte v levém seznamu Nastavení serveru pod příslušným účtem a poté klikněte na tlačítko Rozšířené ...
 
 
V otevřeném okně zadejte do pole Adresář na IMAP serveru INBOX a klikněte na tlačítko OK.
 
Vraťte se do dialogu pro přidání účtu a klikněte na tlačítko Hotovo, které by v této chvíli mělo být přístupné.  


 
Thunderbird už pouze zkontroluje, zda je zadané heslo správné a poštovní účet je od této chvíle funkční. Účet můžete kdykoliv později upravit.
 
 
Pokud chcete, aby Thunderbird ukládal odeslané emaily do složky "Odeslaná pošta" na serveru a ne do počítače, ze kterého píšete, je třeba provést následující kroky:

Pokud se vám v levém seznamu pod IMAP účtem nezobrazí všechny složky, které máte na serveru, nastavte si jejich odebírání. Klikněte pravým tlačítkem na název účtu v levém seznamu a z menu vyberte Správce odebírání ...
 

Tlačítkem Obnovit načtete seznam složek na IMAP serveru, zaškrtněte složky, které chcete zobrazovat v klientovi, klikněte na tlačítko Odebírat a klikněte na tlačítko OK.
 

Vrátíte se do hlavního okna, kde se v levém seznamu zobrazí odebírané složky. Nyní můžete nastavit, aby se odesílané zprávy ukládaly do složky Sent Items, případně aby se koncepty zpráv ukládaly do složky Koncepty apod.

Opět klikněte v levém seznamu pravým tlačítkem na název IMAP účtu a vyberte Nastavení. V otevřeném dialogu klikněte v levém seznamu na Kopie a složky pod příslušným IMAP účtem. Vyberte příslušné složky pro odeslané zprávy, koncepty apod.
 


 
Zavřete okno Nastavení tlačítkem OK. Nyní můžete otestovat odeslání zprávy, která by se měla uložit do složky Sent Items na serveru.