Nový emailový účet se vytvoří přes tlačítko Zobrazit menu (vpravo nahoře) > Nový > Existující poštovní účet.
 
V okně Založení poštovního účtu zadejte vaše jméno (takto se bude zobrazovat příjemcům vaší pošty), vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se názvy serverů s forpsi.com a stačí kliknout na Hotovo. Pokračujte v návodu zde


Pokud se nepodaří nalézt údaje pro automatickou konfiguraci, zobrazí se následující hláška a je třeba nastavit údaje ručně
 
V tomto případě zadejte následující údaje
  • Jako příchozí i odchozí uživatelské jméno zadejte vaši celou emailovou adresu
  • Jako typ příchozího serveru vyberte IMAP, do políčka Název serveru zadejte imap.forpsi.com, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 143, vyberte typ zabezpečeného spojení STARTTLS a autentizaci Heslo, zabezpečený přenos
  • Do políčka Odchozí SMTP zadejte smtp.forpsi.com, číslo portu zvolte 587, typ zabezpečeného spojení STARTTLS a autentizaci Heslo, zabezpečený přenos (je důležité zadat Heslo, zabezpečený přenos a ne Šifrované heslo, protože tato možnost Šifrované heslo přestane být v krátké době podporována)
  • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat
  • Pokud je vše v pořádku, dokončere nastavení kliknutím na Hotovo
 

 

Poté ještě zkontrolujte rozšířená nastavení IMAP účtu. V levém seznamu klikněte pravým tlačítkem  myši na název účtu a vyberte Nastavení.
V okně Nastavení účtu vyberte v levém seznamu Nastavení serveru pod příslušným účtem a poté klikněte na tlačítko Rozšířené ...
 
 
V otevřeném okně zadejte do pole Adresář na IMAP serveru - INBOX a klikněte na tlačítko OK.
 
Nastavení uložte.
 
Odebírání složek a nastavení ukládání odeslané pošty

Klikněte pravým tlačítkem na název účtu v levém seznamu a z menu vyberte Správce odebírání ...
 

Tlačítkem Obnovit (1)  načtete seznam složek na IMAP serveru, zaškrtněte složky (2), které chcete zobrazovat v klientovi, klikněte na tlačítko Odebírat (3)  a klikněte na tlačítko OK.
 

Vrátíte se do hlavního okna, kde se v levém seznamu zobrazí odebírané složky. Nyní můžete nastavit, aby se odesílané zprávy ukládaly do složky Sent Items, případně aby se koncepty zpráv ukládaly do složky Koncepty apod.

Opět klikněte v levém seznamu pravým tlačítkem na název IMAP účtu a vyberte Nastavení. V otevřeném dialogu klikněte v levém seznamu na Kopie a složky (1)  pod příslušným IMAP účtem. Vyberte příslušné složky pro odeslané zprávy, koncepty apod.
 


 
Zavřete okno Nastavení tlačítkem OK. Nyní můžete otestovat odeslání zprávy, která by se měla uložit do složky Sent Items na serveru.