Automatické updaty a upgrady Plesku

  • Update: instalují se převážně menší opravy. Automatická instalace updatů je s minimálním rizikem. Po předání VPS zákazníkovi jsou automatické instalace zapnuté.
  • Upgrade: změny jsou závažnější, mohou být přidávány nové funkce nebo změněny stávající. Upgrade také může vyžadovat delší dobu výpadku Plesku.
Do nastavení se dostanete po přihlášení do Plesku: Server >>> Panel >>> Update and Upgrade Settings. Na výběr jsou tato nastavení:

Updates
  1. General release: všechny změny prošly testováním v Parallels. V této verzi jsou promptně opravovány i menší chyby
  2. Late adopter release: v této verzi jsou stahovány a instalovány převážně hlavní updaty pro aktuální verzi Plesku. Uvolňovány jsou později po důkladnějším testování. Hlavním cílem je stabilita služby. Tato volba je u nově nainstalovaných VPS zapnuta jako defaultní.

Upgrades

  1. automaticky instalovat
  2. pouze upozornit (automaticky se budou instalovat pouze opravy velmi závažných chyb)