Email se vrátil s chybou "no DNS reverse for x.x.x.x"

Každý server, přes který je odesílána pošta, by měl splňovat určité parametry. Jedním z nich je nastavený reverzní záznam pro IP adresu serveru (překlad IP adresy na doménové jméno), který zvyšuje důvěryhodnost serveru. Dotazem na reverzní záznam je získáno doménové jméno. V optimálním případě by A záznam tohoto jména měl směřovat na původní IP adresu serveru.

Při doručování mailů na poštovní server mxavas.forpsi.com se mimo jiné provádí kontrola existence reverzního záznamu. Díky tomu je možné zamezit příjmu spamů z běžných PC, pokud dojde k jejich zavirování.

Pokud není reverzní záznam nastaven, mělo by se podle konfigurace odesílajícího serveru odesílateli vrátit chybové hlášení obsahující popis chyby (skutečná IP je nahrazena x.x.x.x):
 
554 cmg11.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x

V případě, že odesílatel zprávy obdrží chybové hlášení s tímto textem, je třeba, aby se obrátil na správce serveru, přes který odesílá, s tím, aby zajistil nastavení reverzního záznamu. Reverzní záznam nastavuje ten, kdo IP adresu přidělil (poskytovatel internetového spojení, webhoster apod.)

Poznámka: Potíže může způsobovat i dynamicky generovaný reverzní záznam. Vhodná je jeho hodnota ve tvaru mail.domena.tld apod.