iDRAC - karta pro vzdálený přístup

iDRAC - Dell Remote Access Card

 

Verze:

  • DRAC 5 - Dell Remote Access Card - vzdálená správa serverů pomocí http/https protokolu. (např. DELL 1950 nebo DELL 2950).
  • iDRAC 6 embedded BMC - základní management serveru, integrován do všech námi nabízených serverů DELL PowerEdge. U serverů DELL není BMC dostupný přes webové rozhraní.
  • iDRAC 6 express - pokročilejší management serveru přes webové rozhraní s použitím SSL, přímo integrován v serverech R610, obsahuje omezené funkce. 
  • iDRAC 6 enterprise - pokročilý management serveru přes webové rozhraní s použitím SSL. Připojení přes nezávislou síťovou kartu. Pomocí iDRAC enterprise lze např. aktivovat vzdálenou plochu, připojit virtuální mechaniku, instalovat/reinstalovat systém pomocí ISO souboru atd.

 
Rozdíly mezi BMC a iDRAC


 BMC - Baseboard management controller

 
Výkonné servery DELL PowerEdge jsou vybaveny stejně jako mnoho serverů jiných značek modulem BMC, který slouží pro vzdálenou správu a diagnostiku hardware. Technicky se jedná o samostatný mikroprocesor integrovaný na základní desce. Po zapojení napájení serveru je BMC ihned aktivní. BMC pracuje nezávisle na použitém operačním systému a nezáleží, zda je server v zapnutém nebo vypnutém stavu. Aby bylo možné BMC administrovat, musí mu být přidělena další veřejná IP adresa.

Máte-li o aktivaci BMC zájem, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře a my Vám s konfigurací rádi pomůžeme. Aktivace i provoz BMC je u všech podporovaných serverů DELL zdarma.

 

Mezi hlavní funkce BMC patří :
- snímače teploty;

- snímače napětí (ovládání zapnutí/vypnutí/reset serveru);
- snímače otáček ventilátorů;
- detekce otevření skříně;
- vzdálená správa BIOSu.

 


Připojení ke vzdálenému serveru probíhá dvěma způsoby:


 1. IPMI over LAN


Tato metoda nemá grafické rozhraní, pomocí příkazu ipmi a argumentů jsou vypisovány údaje o stavu hardware daného serveru.

 

Linux - v distribucích Centos i Ubuntu existuje balíček s názvem ipmitool

- instalace ipmitool na CENTOS


#yum install ipmitool


ukázkové příkazy:

BMC IP: 192.168.0.120, uživatel: admin, heslo: admin 


- zjištění stavu napájení - status/zapnutí/vypnutí/tvrdý reset/soft reset (stejné jako CTRL+ALT+DEL s tím, že server se vypne, je potřeba ho poté zapnout)

#ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin power status|on|off|cycle|reset|soft


- senzory:


 #ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sensor|sdr


- eventlog (systémový log):

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel

# ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -begin 3 -max 2
 # ipmitool -H 192.168.0.120 -U admin -P admin sel get -last 4

 

 

Windows na stránkách www.support.dell.com lze stáhnout Dell BMC Utility

Po instalaci se v adresáři C:\ProgramFiles\Dell\SysMgt\bmc nacházejí dva spouštěcí soubory: ipmish.exe a ipmitool.exe

 

ukázkové příkazy:

- zjištění stavu napájení

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin power status|on|off|cycle|reset -force


- zjištění základních informací o serveru včetně verzí BIOSu

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo id

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sysinfo fru


- eventlog (systémový log):

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel

#ipmish -ip 192.168.0.120 -u admin -p admin sel get -last 10


 2. SOL proxy

 

Tato metoda umožňuje přístup do BIOSu, nastavení RAID i BMC, po startu systému přístup na konzolu přes přesměrovaný sériový port.

 

- hlavním předpokladem je správné nastavení přesměrování sériového portu v BIOSu!

 

Linux – na stránkách www.support.dell.com stáhnout Dell Linux Remote Access Utilities (kompatibilita především s RedHat a SuSe)

 

- instalace klienta na Centos -

# cp OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz /usr/src/

# cd /usr/src

# tar -xzvf OM_5.5.0_MgmtStat_A00.tar.gz

# cd linux/bmc/

# rpm -e osabmcutil9g-RHEL*


po instalaci je nutné se přihlásit pomocí telnetu k SOL proxy:

# telnet localhost 623

přesměrování konzoly na sériový port v centosu:
 /etc/inittab - přidaný řádek: S0:2345:respawn:/sbin/agetty -h ttyS0 19200 vt100
 /etc/securetty - pro možnost přihlášení roota přidat řádek: ttyS0
 

Windows – na stránkách www.support.dell.com stáhnout Dell BMC Utility

  • instalace

  • spuštění služby SOL Proxy

  • připojení pomocí terminálového klienta na localhost port 623 přes Winsock - jako klienta lze využít Hyperterminal z Windows XP, telnet klienta CRT, SecureCRT nebo např.: http://www.hilgraeve.com/htpe/index.html

Ukázka windows:


1) Přihlášení ke vzdálenému serveru (zadává se user, password a key). Key není defaultně použitý - stačí zmáčknout ENTER.

2) Konfigurace Serial-Over-LAN.

3) Aktivace Konzoly. V případě vypnutého serveru se aktivováním konzoly server zapne.

4) Restart serveru a následná aktivace konzoly - vhodné pro přístup do BIOSu.

 Bezpečnostní upozornění: komunikace s BMC není šifrována, probíhá na portu 623/UDP.


odkazy:

http://support.euro.dell.com/support/edocs/software/smsom/5.4/en/peosom/rac_solu.htm

http://docs.us.dell.com/support/edocs/software/svradmin/1.9/en/ug/plat.htm#wp1048349