Synchronizace s mobilním zařízením

Pokud to mobilní zařízení podporuje, můžete v rámci služby BUSINESS mail synchronizovat kontakty adresáře, události kalendáře a úkoly. Před zahájením synchronizace se ujistěte, zda Vaše mobilní zařízení podporuje protokol SyncML a zda je nainstalovaný příslušný klient. Splnění těchto podmínek zajistí možnost přijímat data z jiného zařízení. Otestováno je použití synchronizačních následujících klientů:
 
Pro úspěšnou synchronizaci stačí zadat následující údaje:
 • autentizace: emailovou adresu a heslo
 • adresu synchronizačního serveru: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync
 • zdroje serveru, které budou synchronizovány (u názvu zdrojů nezáleží na použití velkých či malých písmen):
  - synchronizace kalendáře: events
  - synchronizace ostatních kalendářů: events/název_uživatelského_adresáře
  - synchronizace sdíleného kalendáře: events/corporate
  - synchronizace kalendáře sdíleného ostatními uživateli: events/shared/název_sdileneho_adresáře

  - synchronizace adresáře: contacts
  - synchronizace adresáře sdíleného ostatními uživateli: contacts/shared/název_sdileneho_adresáře
  - synchronizace sdíleného adresáře: contacts/corporate
  - synchronizace ostatních adresářů: contacts/název_uživatelského_adresáře

  - synchronizace úkolů: tasks
  - synchronizace seznamu úkolů sdílených ostatními uživateli: tasks/shared/název_sdileneho_adresáře
  - synchronizace seznamu úkolů: tasks/název_seznamu_úkolů
Na straně synchronizačního klienta může být ještě potřeba zadat další nastavení týkající se způsobu synchronizace.
 

1. Synthesis SyncML Client pro Android
 • od 7.4.2016 není aplikace plně kompatibilní se synchronizačním serverem přítomným v této verzi webmailu. Pro synchronizaci kalendáře raději použijte CalDAV protokol a klienta CalDAV-Sync.
Konfigurace serveru
nastaveni synchronizace - obecne udaje  nastaveni synchronizace - obecne udaje

Nastavení synchronizace kontaktů
nastaveni synchronizace kontaktu  nastaveni synchronizace kontaktu

Nastavení synchronizace kalendáře
nastaveni synchronizace kalendarenastaveni synchronizace kalendarenastaveni synchronizace kalendare
 
V nastavení synchronizačního klienta byly zadány pouze základní parametry: autentizace, synchronizační server a zdroje pro synchronizaci. Tyto údaje jsou pro zprovoznění synchronizace dostačující.
protokol synchronizace
 
V závislosti na vašich požadavcích můžete nastavit i ostatní parametry (způsob synchronizace, automatická synchronizace...).
 

2. SyncML (LITE) 4 by Lukas Zeller
Konfigurace klienta pro iOS je prakticky totožná - rozhraní se liší pouze grafickým zpracováním.

Konfigurace serveru
 

Nastavení synchronizace kontaktů
 
 

3. Memotoo Sync
Při prvním spuštění klienta je potřeba přeskočit registraci Memotoo (dříve Funambol) účtu a pokračovat tlačítkem 'Already have an account? - LOGIN. Na následující stránce zadejte v konfiguraci účtu přihlašovací údaje.
 
Funambol klient nesynchronizuje adresář nebo kalendář telefonu. Vytvoří místo toho vlastní kalendář a adresář (v telefonu označovaný jako FUNV10), který pak synchronizuje se zdroji serveru (s webmailem). 
 
Po úspěšném přihlášení vyzve klient k importu zdrojů telefonu. Pokud si nepřejete import provést, můžete jej přeskočit kliknutím na tlačítko 'Cancel import'. V tom případě však nebudou kontakty/události mobilního zařízení přeneseny při synchronizaci na server. Pro aktivní synchronizaci kontaktů a událostí je tedy potřeba import provést a v mobilním zařízení používat zdroje FUNV10 (při možnosti zobrazovat v kontaktech nebo kalendáři jen některé zdroje však toto nastavení nebude způsobovat "zdvojené" zobrazování kontaktů/událostí).

Nastavení způsobu synchronizace a zdrojů
V menu 'Settings' nastavíte na kartě 'Sync' způsob synchronizace a zdroje, které budou synchronizovány.
 
Funambol umožňuje následující nastavení:
 • nastavení synchronizace se serverem: manuální a opakované
 • nastavení synchronizace kontaktů a událostí: oboustranné a nesychronizovat
  nastaveni zpusobu synchronizace

Po upřesnění synchronizovaných zdrojů ještě v menu 'Settings' zadejte na kartě 'Advanced' názvy zdrojů na serveru ('Remote names').

 • Příslušné hodnoty (i pro uživatelské kalendáře a adresáře) naleznete na začátku tohoto příspěvku
  nastaveni zdroju serveru