Synchronizační PC klient

 
Stažení a poznámky k funkčnosti
 • Nejnovější verze (aktuálně 2.9.3) je dostupná zde. Klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši zvolte Uložit odkaz jako.
 • Synchronizační klient nelze v některých případech  použít, je-li v Outlooku přidán Exchange účet (zde však záleží na konkrétní konfiguraci počítače).
 • Pro spuštění klienta je potřeba mít ve Windows knihovny, které poskytuje např. Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (ke stažení na stránkách Microsoftu).
 
Synchronizovat lze následující zdroje:
 • adresáře: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • kalendáře: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • úkoly: osobní, uživatelské, sdílené ostatními uživateli domény
 • pro oboustrannou synchronizaci kalendáře a adresáře sdílených v rámci celé domény použijte v nastavení synchronizačního PC  klienta účet postmaster
 
Kompatibilní poštovní klienti a operační systémy
 • OutlookExpress, Windows Live Mail (kontakty)
 • Microsoft Outlook: kontakty, kalendáře, úkoly
 • Windows 10 (x32, x64) a starších verze

 

Popis obrazovky

Okno obsahuje přehled zdrojů, které byly přidané pomocí průvodce konfigurací (viz. níže), pro každou položku lze provést několik akcí dostupných po kliknutí pravým tlačítkem myši.
popis zakladni obrazovky
- synchronizovat pouze konkrétní zdroj
- zobrazit informace o poslední synchronizaci
- odstranění konkrétní položky
 
 
Konfigurace připojení a zdrojů
k nastavení voleb a zdrojů synchronizace se používá průvodce dostupný z menu Volby
 
Přejděte do menu Volby a vyberte položku Průvodce konfigurací. Tento průvodce Vás v několika krocích provede nastavením parametrů připojení, výběru aplikace pro synchronizaci a zdrojů, které budete synchronizovat (osobní i uživatelské kontakty a kalendáře webmailu i Outlooku.
 
Zadejte konfigurační údaje sloužící k připojení k serveru
nastaveni serveru
- adresu serveru: https://email.forpsi.com (nepoužívejte nezabezpečený přístup na vlastní doméně)
- úplnou emailovou adresu: jmeno@domena.tld
- heslo: pokud nechcete být při každé synchronizaci vyzváni k jeho zadávání, zaškrtněte volbu Zapamatovat heslo
 
V dalším kroku zvolíte, s jakým poštovním klientem chcete synchronizovat
Nastaveni zdroju pro synchronizaci
 
Pokud budete synchronizovat události kalendáře, můžete zvolit i časové rozpětí synchronizovaných událostí (používání této funkce je blíže popsáni v příspěvku znalostní báze Nastavení časového rozpětí synchronizace událostí v Outlooku.
 
Na následujících stránkách průvodce nastavíte zdroje Outlooku, které budete chtít synchronizovat a režim synchronizace
 • kalendáře, adresáře a úkoly vytvořené ve webmailu jsou zobrazeny automaticky, pokud nechcete některý z nich synchronizovat, vyberte v rozbalovacím menu Typ synchronizace položku nesynchronizovat
 • režim synchronizace (vybírá se pro každý zdroj):
  - obousměrná: dojde k synchronizaci dat mezi lokální aplikací (Outlook nebo Outlook Express) a daty na serveru (webmail);
  - nahrát do Outlooku: dojde k odeslání dat z webmailu do poštovního klienta. Změny provedené v poštovním klientovi nebudou odeslány do webmailu;
  - nahrát do webmailu: dojde k odeslání dat z poštovního klienta do webmailu. Změny provedené v adresáři nebo kalendáři webmailu nebudou odeslány poštovního klienta.
  synchronizace - vyber adresare
  synchronizace - vyber kalendare
  nastaveni synchronizace ukolu
Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončíte konfiguraci klienta.

 

Nastavení parametrů synchronizace

Přejděte do menu Volby a vyberte položku Nastavení synchronizace. Zde můžete provést doplňující nastavení chování klienta (kromě akcí prováděných při nalezení nové emailové adresy, zde lze nastavit i parametry spouštění programu).
nastaveni spousteni a chovani synchronizacniho klienta
Pokud nechcete, aby Vás program obtěžovat přílišným množstvím informačních oken, vyberte v rozbalovacím menu konfliktu dat Automaticky vyřešit duplicitu dat.
 
Volba Synchronizovat každých: zajistí automatické provádění synchronizace v nastaveném intervalu.
 • po nastavení vytvoří klient naplánovanou úlohu Windows - pro kontrolu přejděte do Plánovače úloh: Ovládací panely > Sytém a zabezpečení > Nástroje pro správu > Plánovač úloh
 • pro korektní spouštění opakované synchronizace je nutné, aby synchronizační klient nebyl spuštěn (systém jej spouští na pozadí automaticky podle plánu)
 • pokud se při spuštění  zobrazí okno potvrzení přístupu k datům Outlooku, postupujte podle návodu uvedeného v následující kapitole.
 
Minimalizovat v oblasti tray zajistí, že klient nebude po minimalizování příslušným tlačítkem zobrazován v hlavním panelu Windows, nebude však spouštěn minimalizovaně.

 
Synchronizace
Synchronizaci zahájíte kliknutím na tlačítko Synchronizace nacházející se na základní obrazovce. Pokud potřebujete synchronizovat pouze některé zdroje, klikněte na základní obrazovce na příslušnou položku pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte Synchronizovat.
 
Úspěšná synchronizace je u příslušné položky indikována zelenou "fajfkou".
 souhr synchronizace konkretniho zdroje
V případě potřeby je možné zobrazit souhrn posledního synchronizace kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou položku a volbou položky Podrobnosti poslední synchronizace z kontextového menu.
 
Kompletní log je dostupný z menu Volby > Zobrazit podrobnosti poslední synchronizace
 
 
Výstraha zabezpečení u Outlooku
Je-li vybrána synchronizace s poštovním klientem Microsoft Outlook, může být nutné povolit synchronizačnímu klientovi přístup k datům Outlooku (okno výstrahy zabezpečení Outlooku přítomné od verze Outlooku 2007).
 
Zrušení zobrazování tohoto okna spočívá v následujících krocích:
 • kontrola stavu antispamového programu: Outlook > Centrum zabezpečení > Programový přístup - hodnota musí být 'Platný',
 • úprava registrů Windows. Úpravy registru Windows mohou způsobit nefunkčnost systému, doporučujeme je přenechat je zkušenějšímu uživateli.MSO security prompt - registry
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security
  DWORD: ObjectModelGuard
  Value: 2
  Tato úprava je určená pro MS Outlook 2013, u starších verzí (2007 a 2010) stačí nahradit číslo verze (ve stavovém řádku editoru registrů zvýrazněno červeně) následujícími hodnotami:
  - Microsoft Outlook 2007 --> 12.0 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security)
  - Microsoft Outlook 2010 --> 14.0 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security)