Nemohu se přihlásit do webmailu

Na VPS je defaultně instalovaný webmail IMP (součástí frameworku Horde). Při vytvoření webu je přístup na webmail povolen bez jakéhokoliv omezení. Pokud jsou korektně nastavena DNS (subdoména webmail.DOMENA.TLD), neměl by být žádný problém se přihlásit. Přístup na webmail je logován do standardního maillogu - v Plesku je /usr/local/psa/var/log. Webmail se pak přihlašuje přes IMAP na localhost (v logu bude IP adresa 127.0.0.1) - podobně jako zde:

Jan  7 10:32:42 vps imapd: Connection, ip=[127.0.0.1]
Jan  7 10:32:42 vps imapd: IMAP connect from @ [127.0.0.1]INFO: LOGIN, user=XXX@YYY.ZZ, ip=[127.0.0.1], protocol=IMAP
Jan  7 10:32:42 vps imapd: 1294392762.167713 LOGOUT, user=XXX@YYY.ZZ, ip=[127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=106, sent=364, maildir=/var/qmail/mailnames/XXXXXX

Případné chyby budou vidět v logu.

Přístup k webmailu je možno pro každou doménu zakázat: příhlásit se do Plesku jako admin >> Domains >> DOMÉNA > Mail > Mail preferences a zde se změní stav zaškrtnutí u Webmail