Premature end of script headers: script.php

Pokud se tato chyba zobrazí až cca. po minutě čekání, došlo k vyčerpání časového limitu pro běh skriptu.
 
V případě, že se tato chyba zobrazí ihned po odeslání požadavku na server, jedná se pravděpodobně o špatné nastavení přístupových práv spouštěného skriptu.

Správná práva pro php skripty jsou 755 (rwxr-xr-x). Tato práva jsou také implicitně nastavena při uploadu pomocí FTP, pokud v klientovi nemáte zaškrtnutou volbu "Zachovat oprávnění souborů". K problémům však může dojít především při instalaci pluginů do redakčních systémů přes webové rozhraní (například Joomla či Wordpress). Při tomto způsobu instalace chybějí skriptům práva a není je proto možné spustit. 

Opravu je možné provést přes FTP pomocí příkazu chmod, v PHP příkazem chmod() nebo v control panelu http://cp.forpsi.com/.