Nový emailový účet se vytvoří přes tlačítko Zobrazit menu (vpravo nahoře) > Nový > Existující poštovní účet.

Nejprve zadejte vaše jméno, takto se bude zobrazovat příjemcům vaší pošty, vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.


Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Pro POP3 vyberte POP3. Nastavení je třeba upravit, proto klikněte na Nastavit ručně.
 

  • Jako uživatelské jméno příchozí i odchozí zadejte celou vaši emailovou adresu
  • Do políčka Server (nastavení serveru pro příchozí poštu) zadejte pop3.forpsi.com, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 110, vyberte typ zabezpečeného spojení STARTTLS, způsob autentizace Heslo, zabezpečený přenos
  • Do políčka Server (Server odchozí pošty) zadejte smtp.forpsi.com, číslo portu zadejte 587, typ zabezpečeného spojení STARTTLS, způsob autentizace Heslo, zabezpečený přenos (je důležité vybrat Heslo, zabezpečený přenos a ne Šifrované heslo, protože tato možnost Šifrované heslo není podporována)

     
  • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat
 
 
 
Thunderbird ověří, zda jsou Vámi zadané údaje korektní. 

Klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení. Thunderbird vytvoří nový účet a otevře dialog pro rozšířené nastavení účtu
 
 
Pokud chcete např. nastavit, aby se na poštovním serveru zanechávaly kopie zpráv, přejděte do Nastavení serveru, zde zaškrtněte příslušná políčka.
 
 
 
Poté stačí kartu s Nastavenm účtu zavřít a účet je připravený k použití.