Poštovní klient Opera je integrován do prohlížeče stejného názvu. Nový účet se přidá přes menu Správce účtů...

Pokud dosud nemáte vytvořený žádný účet, zeptá se Vás systém, zda chcete nový účet vytvořit. Potvrďte kliknutím na tlačítko Ano:


V dalším dialogu vyberte typ účtu Poštovní účet a klikněte na tlačítko Další:Dále vyplňte jméno, příjmení a Vaši emailovou adresu. Organizace je volitelná. Klikněte na tlačítko Další
V následujícím dialogu zadejte přihlašovací jméno, které je shodné s Vaší emailovou adresou, heslo a vyberte, zda chcete k poště přistupovat přes POP3 (zprávy se budou stahovat do Vašeho lokálního PC) nebo přes IMAP (budete pracovat se zprávami přímo na poštovním serveru). Klikněte na tlačítko Další.
Server příchozí pošty - POP3 - je pop3.forpsi.com, název serveru odchozí pošty - SMTP - je smtp.forpsi.com. V tomto dialogu můžete ještě vybrat, jestli chcete po stažení zanechávat kopie zpráv na serveru, případně zprávy smazat ze serveru poté, co je trvale smažete ve svém počítači. Po kliknutí na tlačítko Dokončit bude průvodce vytvářením účtu ukončen.


Poštovní účet je nyní nastaven, poštovní klient je připraven k používání. Později můžete poštovní účet kdykoli upravit.K editaci existujícího účtu se dostaneme opět z menu Správce účtů..., vyberte účet, který chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit...


Je možné např. zapnout ověřování přes šifrované zadání hesla a loginu pro POP3 účet - ze seznamu pak vyberte APOP, zkontrolujte, zda používáte zabezpečení TLS pro příchozí a odchozí server. Jinak nebývá nutné nastavení měnit.