Podpora dynamické volby řazení pro PostgreSQL

Podpora dynamické volby řazení pro PostgreSQL je řešena pomocí přidaných funkcí

nls_string(text,text) vrací oktální hodnotu

a

nls_value(text,text) vrací bytea

kde první parametr je název sloupce, který chceme pouľít pro třídění
a druhý je kód locale korespondující s lc_collate

Příklad:
 
 select * from test order by nls_string(znak, "cs_CZ.UTF8");

vrátí výsledky z tabulky test seřazené podle sloupce znak a sady cs_CZ.UTF8

Platí pro server c094us.forpsi.com

Od 29.06.2022 již tento typ databáze pro nové objednávky nenabízíme.