Informace pro veřejnou správu

DOMÉNY
Při zjišťování informací o držiteli doménového jména vám doporučujeme začít veřejně dostupnými údaji.
 
Veškeré informace o doméně (datum registrace, expirace, nasměrování DNS) a  kontaktní údaje držitele domény a jejího správce jsou uvedeny v tzv.  Whois databázích. Jedná se o oficiální informace o doménách, ze kterých bychom pro vaše potřeby čerpali při zpracování zprávy i my.
 
Podle konkrétní koncovky (tzv. TLD, tedy domény prvního řádu) navštivte web a Whois příslušného hlavního registru:
.CZ - registr CZ.NIC z.s.p.o. - www.nic.cz
.EU - registr EURid - www.eurid.eu
.SK - registr SK.NIC a.s. - www.sk-nic.sk
Nadnárodní domény (tzv. generické - .com, .net, .info, .org, .name, .biz) nemají jen jeden konkrétní registr, je tedy nutné zjistit základní informace v některém všeobecném Whois - např. www.domaintools.com nebo také na www.forpsi.com .
 
Po zadání názvu domény (bez www.) do vyhledávače Whois se zobrazí tyto údaje:
  • Registrar of Record - tj. hlavní registr domény, přes kterého provedl registraci konkrétní registrátor (správce), tj. Registrar.
  • Registrar (Registration Service Provider)  - tj. koncový registrátor domény, správce, jehož prostřednictvím probíhá registrace a správa domény.
  • Registrant - tj. držitel doménového jména a jeho údaje (jméno, adresa, e-mail, telefon).
  • Administrative contact - tj. administrativní kontakt domény, zpravidla konkrétní kontaktní osoba držitele.
  • Technical contact - tj. technický kontakt domény, zpravidla osoba (firma) zajišťující registraci domény či provoz webu.
  • Billing contact - tj. platební kontakt domény, většinou fakturační informace registrátora.
Osoba držitele domény se nemusí shodovat s jejím správcem, tj. osobou, která provedla její registraci či platbu za prodloužení, stejně jako s majitelem/správcem webu. Pokud jste ve Whois databázi nalezli naši společnost coby registrátora domény, kontaktujte nás se žádostí o další informace prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra ČR.  Pakliže jsme registrátorem domény, budeme schopni vám předat informace ohledně objednávky služby, detail platby registračního/prodlužovacího poplatku, kontaktní údaje dalších osob spojených se správou služby. V opačném případě tyto informace nemáme k dispozici a je nutné kontaktovat registrátora uvedeného ve Whois.
 
 
HOSTING
Pro provoz internetové prezentace je potřeba mít registrovanou jak doménu, tak mít zřízený také hosting. Informace o tom, kde je hosting pro určitou doménu aktivovaný, zjistíte pomocí níže uvedených návodů.
 
Jaké DNS servery daná doména využívá, je možné zjistit ve Whois databázi dané TLD domény, nebo pomocí příkazového řádku NSLOOKUP. Po spuštění příkazový řádek vypíše verzi vašeho systému a místo, kde se momentálně nacházíte v adresářové struktuře.
Následně pak stačí zadávat jednotlivé příkazy pro zjištění informací, které požadujete.
 
Pro zjištění následujících údajů je možné také použít některou z veřejně dostupných webových služeb, které nejsou závislé na nastavení vámi používaného počítače – např. https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx
 
Pro zjištění DNS zadáte příkaz nslookup domena.tld ns (pro zobrazení budeme používat jako příklad doménu forpsi.com)
ns lookup
Po zadání jména domény se vám zobrazí požadované informace:
ns lookup
Na jaký server daná doména směřuje, zjistíte prostřednictvím A záznamu v DNS dané domény.
 
Pro námi zvolenou doménu www.forpsi.com (možno zadat i název domény bez www) se zobrazí tento výsledek: 
 ns lookup
Pomocí příkazového řádku lze také zjistit, u koho jsou pro danou doménu aktivované mailové služby – v dotazu se tedy budeme ptát na MX záznamy domény:
ns lookup
Pro příkladovou doménu forpsi.com obdržíme tento výsledek:
ns lookup
Jaká společnost spravuje IP adresu, která se vám ve výsledku zobrazí, zjistíte z veřejně dostupné databáze RIPE na http://www.db.ripe.net/whois , kde zadáte danou IP adresu. V rámci našeho příkladu zjišťujeme vlastníka rozsahu, do kterého spadá IP 81.2.196.222.

Zobrazí se vám informace, jaké společnosti je rozsah, do kterého daná IP adresa spadá, přidělen. Záznam obsahuje také kontaktní údaje na společnost, jejichž prostřednictvím ji můžete oslovit a požádat o poskytnutí potřebných informací. U rozsahu bývá také uvedeno, pro jaké služby je tento rozsah používán (webhosting, pronájem serveru, housing apod.).
 
Obsah internetových stránek je plně v kompetenci majitele domény, stejně tak údaje, které shromažďuje o svých návštěvnících nebo zákaznících. Není v naší kompetenci odpovídat na dožádání typu „Kdo a kdy z jaké IP adresy napsal do fóra na adrese abcde.cz příspěvek s názvem XYZ“.
V případě služby dedikovaného či virtuálního serveru nebo housingu nejsme osoba povinná dle níže citované legislativy. Osobou povinnou je nájemce či vlastník serveru.
Provozní logy obsahující mj. i IP adresy jsou provozní a lokalizační údaje dle níže citované legislativy.
 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 88a:
„(1) Je-li k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba zjistit údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, nařídí předseda senátu a v přípravném řízení soudce, aby je právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnost, sdělily jemu a v přípravném řízení buď státnímu zástupci, nebo policejnímu orgánu. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí být vydán písemně a odůvodněn.“

 

Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, § 97:
„3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje,...
7) Z plnění povinností podle odstavců 1, 3 a 5 náleží právnické nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených nákladů. Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví prováděcí právní předpis.“