Stavba nové serverovny a upgrade infrastruktury 2009

Začátkem roku 2009 jsme se rozhodli rozšířit technologické prostory o další datový sál.

Ačkoli bylo s rozšířením počítáno již při dokončení DC v roce 2005, do plánu byl zahrnut rozsáhlý upgrade podpůrných technologií a hlavně kolaudace celého datacentra.

Zhruba půl roku zabralo zpracování projektové dokumentace (s důrazem na požárně bezpečnostní řešení) a plánování. V polovině roku 2009 jsme začali se stavebními pracemi. Kromě nového datového sálu jsme vybudovali i novou rozvodnu.

Každý datový sál má nyní vlastní diesel generátor, samostatné elektrické rozvody a je jištěn několika UPS. Součástí elektrické zálohy je podzemní nádrž na naftu o objemu několik tisíc litrů.

V novém sále a v rozvodně jsou použity klimatizace se systémem freecooling, které významným způsobem šetří energii. Ještě významněji se to projevuje v našem případě - Ktiš 762 m.n.m.

Technologické práce byly dokončeny koncem roku 2009. V květnu 2010 bylo navíc dokončeno parkoviště před datacentrem a následující měsíc bylo místně příslušným stavebním úřadem vydáno souhlasné kolaudační rozhodnutí.