Při prvním přihlášení do administračního rozhraní Plesk je nutné vyplnit několik údajů jako například hostname, heslo uživatele admin i to, zda IP adresa bude vedena jako sdílená (shared) nebo vyhrazená (exclusive) pro aktuálně upravovaného uživatele (admin). Pokud neplánujete přidávat další klienty (clients), nemusíte v budoucnosti narazit na žádné problémy. Nemusíte je zde namístě: například v případě migrace z jednoho serveru na druhý přes Plesk migrate manager. Na cílovém serveru je nutné nastavit IP adresu, která se přidělí migrovanému účtu. Pokud na serveru není sdílená IP adresa, nelze operaci provést. To je jen jeden příklad. Na ten samý problém se narazí v případě potřeby vytvoření dalšího klienta. 

Aby se problémům předešlo, je vhodné IP adresu nastavit jako sdílenou, a to hned při prvním přihlášení do Plesku.
Pokud je potřeba změnit typ dodatečně, pak to lze provést z rozhraní Plesk po přihlášení pod uživatelským jménem admin.
Po vybrání konkrétní IP adresy je možné změnit typ IP adresy:

Problém nastává v okamžiku, kdy je IP adresa nastavena na Exclusive, a je již přidělena klientovi + webům. Pak je možnost změny IP adresy na sdílenou v předchozím obrázku nedostupná a informací o tom, že IP adresa je aktuálně přidělena. Řešení jsou v principu tato:
  1. IP adresu uvolnit - tzn. jí odebrat všem webům a klientům, což není moc reálné řešení na produkčním serveru - dojde k výpadku webů.
     
  2. Změnit typ ručně - v MySQL databázi: Plesk všechny konfigurační direktivy ukládá v MySQL databázi s názvem psa. Proto je možno editací jednotlivých záznamů změnit volbu, která je v daný okamžik nedostupná. Například infromace o IP adresách jsou uloženy v tabulce ip_pool. Změnou položky "type" se v tomto případě upraví hodnota na požadovaný typ - viz obrázek.
    POZOR: ruční editací databáze psa si můžete kompletně znefunkčnit Plesk. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti. Doporučováno je provést zálohu databáze psa