Odinstalace balíku Vault

Balíček Vault (redakční systémy), který  je součástí nabídky, je na VPS na nových VPS předinstalován. Zpřístupňuje se vložením odpovídající licence. Sadu balíků AppVault lze samozřejmě bez ztráty funkčnosti odinstalovat, a tím uvolnit místo na VPS. Balíčky AppVault nelze bez příslušné licence spravovat přes rozhraní Plesk, a proto je nutná odinstalace z příkazového řádku (po přihlášení přes SSH). Balíky mají společné jméno - obsahují řetězec appvault. Proto lze použít například tento příkaz

 # for i in `rpm -qa | grep appvault`; do rpm -e $i; done

tento cyklus odinstaluje všechny balíky najednou.

POZOR! při práci s root shellem dbejte zvýšenou pozornost. I malá chyba může způsobit neopravitelnou chybu s nutností reinstalace VPS.