Jak ukončit webhosting či doménu?

WEBHOSTING:
Výpověď webhostingu můžete podat prostřednictvím  formuláře přístupného po přihlášení k zákaznickému účtu, kde je služba vedena, na https://admin.forpsi.com/ . K formuláři se dostanete následujícím způsobem:
 
Pod záložkou "Webhosting" klikněte na název webhostingu, v nově otevřeném okně služby je jedním z nabízených odkazů "výpověď služby".
 
Druhou možností ukončení služby je nezaplacení vystavené výzvy k platbě. Služba bude po splatnosti výzvy a po uplynutí ochranné lhůty zrušena (za 60 dní od data expirace). Na fakturační email však budou stále zasílány automatické upomínky a připomínky obnovy provozu.
Doporučujeme proto podání výpovědi služby, pak dojde k automatickému ukončení služby a stornování vystavené výzvy k platbě bez zasílání dalších upomínek.
 
 
DOMÉNA:
Pokud doména nebude zaplacena, nedojde k prodloužení a po uplnutí ochranné lhůty bude automaticky zrušena - tzn. po datu expirace a po uplynutí ochranné lhůty dojde k jejímu uvolnění pro novou registraci. Na kontaktní email majitele jsou však zasílána upozornění na blížící se expiraci a další upozornění, pokud nemáte zájem doménu prodloužit, stačí na ně nereagovat.