Domény .eu s diakritikou (IDN)

Od 10. prosince 2009 si u FORPSI můžete zaregistrovat .eu doménu se znaky celé české abecedy i všech ostatních úředních jazyků států Evropské unie. Pravidla pro registraci jsou stejná jako u základní domény .eu, tedy držitelem smí být pouze subjekt (rezident) Evropské unie. Postup registrace domény .eu s háčky a čárkami je stejný, jako při standardní objednávce domény .eu na http://www.forpsi.com/.
 
Seznam znaků, které jsou v rámci IDN .eu podporovány, naleznete zde.  Ne všechny znaky jsou podporovány v IDNs. Německé ß například povoleno není.

IDNs pod .eu také podléhají stejnému právnímu režimu jako jiná doménová jména pod .eu. Navíc se řídí Nařízením EC číslo 560 z roku 2009.

Po dokončení objednávky bude cca do 30-ti minut zaslána na kontaktní e-mail výzva k platbě s fakturačními údaji, potřebnými k řádné úhradě registračního poplatku. Doména se posílá k registraci, až po fyzickém připsání požadované částky na náš účet. Doménu není možné odeslat k registraci pouze na základě zaslání dokladu o úhradě poplatku.