Jakým způsobem mohu službu Balíček / SuperBalíček vypovědět?

Formulář pro podání výpovědi služby Balíček / SuperBalíček je k dispozici v administraci zákaznického účtu, kde je služba vedená. Chcete-li Balíček /SuperBalíček vypovědět, přihlaste se do zákaznického účtu na adrese:

https://admin.forpsi.com/

V administraci služby Webhosting si dle názvu najdete hosting, který chcete vypovědět. Kliknete na něj a zobrazí se okno s informacemi o službě. V tomto okně je odkaz výpověď služby (viz obrázek). Když na tento odkaz kliknete, zobrazí se vám okno s výpovědním formulářem.

Je-li služba Balíček / SuperBalíček již po expiraci (vypnuta), výpověď nelze podat. Chcete-li doménu z expirované služby vyjmout, kontaktujte nás prostřednictvím autorizovaného tiketu.

 


 

Ve výpovědním formuláři máte k dispozici dvě možnosti výpovědi :

Zrušení celé služby

Možnost „zrušení celé služby“ zvolte v případě, chcete-li ke konci předplaceného období ukončit celou službu (tj.webhosting i registrovanou doménu). V den expirace bude služba vypnuta a následně dojde ke smazání z našich serverů. Před datem expirace neobdržíte proforma fakturu na prodloužení registrace domény. Doména bude po uplynutí ochranné lhůty zrušena a uvolněna k registraci pro další zájemce.

Zachování domény

Budete-li chtít zrušit pouze webhosting a registrovanou doménu si nadále ponechat, pak zvolte druhou možnost „zachování domény“. Touto volbou bude k datu expirace zastaven provoz webhostingu. Webhosting bude následně smazán. Doména registrovaná v rámci původní služby Balíček zůstane zachována. 30 dní před expirací obdržíte e-mailem proforma fakturu na prodloužení registrace samostatné domény. Je-li doména méně než 30 dní před expirací, zašleme výzvu na prodloužení po zpracování výpovědi. Doména bude prodloužena po přijetí a zpracování platby. K úplnému zrušení webhostingu dojde 60 dní po datu expirace. Během této lhůty bude možné požádat o obnovení hostingu jako samostatné služby. Obnovení původního Balíčku již možné nebude.