Ladění VPS

Ladění parametrů běžících serverů (konfigurace webserveru, databáze....) je zcela v kompetenci jeho správce - tzn. klienta, který si VPS objedná (případně osoby, kterou si určí). Před započetím jakýchkoliv akcí důrazně doporučujeme přes PowerPanel provést zálohu a až poté začít experimentovat. V případě, že dojde k nějakému omylu, je snadné obnovit server do počátečního stavu v průběhu několika minut.

Obnova se provádí ze stejného rozhraní jako záloha. Vybere se požadovaná záloha (varianta Profi zahrnuje možnost pořízení 3 kompletních nezávislých plných záloh, Basic pouze 1 zálohu)


Před vlastní obnovou bude VPS zastaveno.


POZOR!! celá akce trvá v závislosti na velikosti zálohy a zatížení hardwarového nodu i několik desítek minut (v případě gigbajtových záloh).