Změna emailu pro zasílání reportů z úloh spouštěných CRONem

Standardně chodí emaily zasílané CRONem po dokončení operace na email ve tvaru "user"@"hostname" přičemž user je uživatel pro kterého je naplánovaná úloha spouštěna a hostname je jméno nastavené při prvním spuštění Plesku (nebo  dodatečně - popsáno na konci ve speciálním příspěvku).

například pravidelně naplánovaná aktualizace Dr.Webu (antivirus) je spouštěna pod uživatelem drweb. jestli je hostname serveru nastavené jako "vps.domena.cz" bude adresa kam jsou posílané reporty drweb@vps.domena.cz. Změnit ji lze následujícím způsobem:

Přihlásíme se do Plesku, klikneme v levém menu na ikonu Server a vybereme Scheduled Tasks.
Zobrazí se tabulka s systémovými uživateli. Vybereme uživatele, pro kterého chceme projít nebo změnit nastavení CRONa.
V tomto případě drweb.


Dále klikneme na Preferences

a změníme email na který budou zasílané reporty.

Podobným způsobem lze upravit nastavení CRONa pro jakéhokoliv uživatele - i FTP uživatele pro web hostovaný na tomto serveru.