Jak korektně nastavit mailserver na VPS

Za stav serveru (ať virtuálního, dedikovaného nebo privátního) zodpovídá správce serveru. Ten by měl řešit veškeré problémy související s provozem serveru - tzn i pravidelnou kontrolu, zda není serveru zneužito ke spamování nebo útoku na jiné servery. Lze to provádět například průběžnou  kontrolou logů mailserveru a systémového logu (ve standardním umístění). Na linuxových VPS je součástí Plesk modulů i rkhunter integrovaný do modulu WatchDog. Lze ho spustit přes Modules > Watchdog > Security > Start

Pokud se dostane sever do blocklistu (blacklistu) - nelze uvést úplně všechny možnosti (nejčastější například SpamHaus, SpamCop...), musí správce problém okamžitě řešit - v krajním případě může dojít až k zablokování celého rozsahu což samozřejmě nemůžeme dopustit. Status a podrobnosti lze ve většině případů zjistit z rozhraní příslušných Blocklistů

Spamhaus:http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=XXXX
SpamCop: http://www.spamcop.net/w3m?action=checkblock&ip=XXXX

místo XXXX se dosadí IP adresa serveru. Pokud je adresa v blocklistu, bývá hned pod ní odkaz na delistování. To většinou provádí správce rozsahu IP adres (v našem případě admin Forpsi - upozornění totiž dostává právě on), ale až po kontaktování správce serveru - ten je povinen identifikovat problém, zajistit jeho odstranění a zabránit opakování. V případě opakovaného spamování a neřešení problému ze strany správce serveru může dojít až k trvalému zablokování odchozích portů sloužících pro přenos emailů - tzn 25. K zakázání příslušných portů (podle charakteru problémů) dochází po 3. neřešeném upozornění a blokace je nevratná.

Často je server umístěn do tzv CBL blocklistu - http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=XXXX a to z následujícího důvodu. Mailserver (qmail) se identifikuje  jménem HELO localhost.localdomain. To je známka špatného nakonfigurování mailserveru - a z tohoto důvodu je adresa blokovaná. Příčina je následijící. Po předání VPS a při prvním přihlášení k Plesku admin ignoroval doporučení na změnu hostname a ponechal tam defaultně nastavení localhost.localdomain. To se pak uložilo i do /var/qmail/control/me. Protože jsou všechny tyto údaje generované z databáze Plesku je nutno pro změnu provést toto:
  1. přihlásit se kdo rozhraní Plesk jako uživatel admin

  2. přejít do rozhraní Server > Server preferences  a nastavit políčko Full hostname. Zde je vhodné nastavit jméno domény, která na VPS hostuje. Případně subdoménu, která má v systému DNS A záznam s hodnotou IP adresy serveru. Například pokud nastavíte hostname vps.domena.cz je vhodné do DNS přidat
    vps.domena.cz      A      IPadresaserveru

    Pokud se nejedná o doménu, pro kterou jsou funkční emailové služby bude nutné zajistit, aby byly přijímány chybové emaily.... To se provede tím, že se doména (subdoména) přidá do seznamu domén v Plesku (přesně ve tvaru, jaký jste vybrali pro FULL hostname - bez zaškrtnutého www), nevytvoří se pro ní webhosting, ale nastaví se přeposílání příchozích emailů například na mail správce (Plesk >> Domains >> název domény >> mail >> Preferences >> Mail to nonexistent user: a vyberete Forward to address: adresa@spravce.cz)

  3. Ještě ideálnější je nechat si nastavit pro IP adresu poskytnutou k VPS reverzní záznam ve tvaru jako jste zvolili pro hostname. O toto lze požádat autorizovanou žádostí.
Po provedení změn můžete v rozhraní SpamHausu požádat o delistování adresy.