Správa VPS přes SSH

POZOR! SSH není defaultně spuštěné - pokud se nemůžete přihlásit, najdete informace ve speciálním příspěvku

Pokud používáte OS linux, přihlásíte se k serveru přes SSH klienta z příkazové řádky za použití terminálového programu z Vaší distribuce - konsole, xterm, Gnome terminal apod. Stačí napsat

ssh root@ip_adresa

a zadat heslo.

Ve Windows je situace trochu složitější, protože neobsahují vestavěného klienta. Lze ale použít Putty nebo WinSCP (to sice není editor v pravém slova smyslu, ale klient, za pomoci kterého můžete soubor zkopírovat na Váš počítač, upravit a zkopírovat zpět).
vyplníme IP adresu serveru a klikneme Open
pro editaci php.ini nebo systémových souborů je nutné přihlásit
se jako uživatel root
a vložit heslo uživatele (roota)


Pak je postup shodný v linuxu a Windows.Po přihlášení se Midnight Commander spustí napsáním
mc a odesláním Enter.
V adresáři se pohybuje kurzorovými šipkami a adresář se otevře Enter. Po najetí
kurzoru na požadovaný soubor ho editujeme stisknutím klávesy F4

V souboru se opět pohybuje šipkami. Slova nebo slovní spojení se vyhledávají
po stisknutí klávesy F7. Jakmile bude soubor upravený, uloží se klávesou F2.
Editor opustíme klávesou F10.Po změnách globální konfigurace PHP je nutné reloadovat webserver pomocí příkazu /usr/sbin/apachectl graceful.UPOZORNĚNÍ: při práci pod uživatelem root dbejte velkou opatrnost. Velmi jednoduše lze udělat v systému nenapravitelné škody, které vedou až k jeho zhroucení. Za výsledek podobné akce nenese Forpsi žádnou odpovědnost.