Přišel mi email, že má doména bude odpojená. Doména však expiruje až ...

U domén je vždy zásadním a rozhodujícím datem den expirace. Ten nutně nemusí korespondovat s datem splatnosti na vystavené proformafaktuře k platbě na další období domény.

Doména je v závislosti na určené koncovce vypnuta buď v den její expirace nebo po uplynutí ochranné lhůty. U vybraných koncovek domén (.cz, .sk, .eu, generické domény) vystavujeme 30 dní před expirací automaticky proformafakturu na další období (více o automatických objednávkách najdete zde). Na proformě je vždy nastavena splatnost 10 dní, nicméně tento datum není dnem expirace doménového jména.

U ostatních doménových koncovek se vždy aktuální proformafaktura vystaví teprve po zákazníkem aktivně zadané objednávce na prodloužení domény. Splatnost výzvy k platbě se zde řídí podle data vystavení (zadání objednávky). Zasílaný e-mail s informací o vypnutí služby je tedy pouze upomínkou na uplynutí doby splatnosti výzvy, která u domén - na rozdíl od jiných služeb - nemusí mít vliv na vypnutí služby.

Automaticky nastavená splatnost faktury se může prolnout s datem expirace, pokud je požadavek zadán těsně před nebo například v den expirace.

Detailní informace o ochranných lhůtách jednotlivých koncovek (domén) najdete v sekci "Domény".