Jak zjistit více informací o instalovaném webserveru

Na VPS je defaultně předinstalovaný Apache verze 2. Pro zjištění více informací o nainstalovaných modulech nebo příčiny možného přetížení serveru můžete využít výstupy nainstalovaných modulů apache mod_status a mod_info. Pro aktivaci přístupu k výstupům je nutno provést několik velmi jednoduchých kroků
 1. Editovat na VPS soubor /etc/httpd/conf/httpd.conf a odkomentovat (to znamená odstranit ze začátku řádku znak #) tyto řádky
   ExtendedStatus On
   <Location /server-status>
      SetHandler server-status
      Order deny,allo
      Deny from all
      Allow from .example.com
   </Location>
   <Location /server-info>
      SetHandler server-info
      Order deny,allow
      Deny from all
      Allow from .example.com
   </Location>


  POZOR: Direktiva Allow from umožní povolit zobrazení jen z konkrétní IP adresy (přece byste nechtěli, aby informace o Vašem serveru zjišťoval kdokoliv, tedy i případný útočník!) Omezení tedy proveďte například takto
  Allow from 127.0.0.1

  samozřejmě místo příkladu 127.0.0.1 použijete SVOJI IP adresu

 2. znovu načíst konfiguraci Apache
  přes PowerPanel (Services > Apache)
  pokud jste přihlášeni přes SSH /etc.init.d/httpd restart

 3. ve webovém prohlížeči se podíváte na adresy
  http://ipadresa_vps/server-info/
  http://ipadresa_vps/server-status/

Před jakýmkoliv zásahem si zazálohujte soubor, který editujete. Umožní Vám to jednoduchý návrat v případě že uděláte chybu a Apache nenastartuje.
Editaci doporučujeme provádět po přihlášení přes SSH - k dispozici jsou standardní editory jako například VIM nebo je možné použít editor Midnight Commander.