Windows Update a VPS

Mechanismus Windows Update pro virtuální servery (VPS) je nastaven tak, že aktualizace jsou prováděny na hlavním stroji, ze kterého pak jsou jednotlivými VPS sdíleny ( hlavním důvodem tohoto řešení je úspora místa na VPS). Aktualizace nejsou prováděny ihned po uvolnění Microsoftem, ale po otestování dodavatelem softwareového řešení pro virtuální servery.

Individuální instalace aktualizací přímo na VPS není vyloučena, avšak není ani doporučována. Při tomto postupu jsou aktualizace umisťovány přímo do prostoru VPS a tím zbytečně dochází k omezování jeho diskové kvóty. Dalším důvodem je neotestovaní aktualizace a s tím souvisejicí případné problémy