Způsoby autorizace změn u domény .CZ

Změna registrátora domény, kontaktu, sady nameserverů - způsob autorizace: autorizační heslo k danému objektu.
 
Změna údajů u domény (s výjimkou změny držitele domény) - způsob autorizace: autorizační heslo k doméně.
 
 
Tato změna zahrnuje:
 
  • výměna/přidání/odebrání administrativního kontaktu
  • výměna/přidání/odebrání skupiny nameserverů

POZOR: Tato změna nezahrnuje změnu držitele domény a zrušení domény!


Platnost AUTH-ID je pouze 14 dní.  
_________________________________________
 
 Změna držitele domény
- způsob autorizace: úředně ověřený podpis původního a nového držitele domény.
 
 Zrušení domény
- způsob autorizace: úředně ověřený podpis stávajícího držitele domény.
 
 Změna údajů u kontaktu
- způsob autorizace: autorizační heslo ke kontaktu.

Tato změna zahrnuje změnu adresy, telefonního čísla a e-mailu. Heslem není možné změnit název společnosti (v případě právnické osoby), jména a příjmení (v případě fyzické osoby nepodnikatele). Heslem ke kontaktu není možné změnit identifikátor kontaktu.
 
Změna údajů u sady nameserverů - způsob autorizace: autorizační heslo k sadě nameserverů.
 
Tato změna zahrnuje:
 
  • změnu/přidání/odebrání nameserveru ze sady nameserver;
  • přidání/odebrání technického kontaktu sady nameserverů.