Změna hesla administrátora/roota

Abyste mohli změnit heslo administrátora (ve Windows) nebo roota (v Linuxu) je nutné být přihlášen jako uživatel s právy administrátor.

V levém menu v Power Panelu je v sekci VPS Management tlačítko Change Password. Do formuláře, který se po kliknutí objeví vepište heslo nové a pro kontrolu ještě jednou.

POZOR: jedná se o heslo, jehož uhádnutí má za následek získání administrátorského přístupu na celý server se všemi důsledky z toho vyplývajícími (server může být zneužit ke spamování, napadení jiného počítače, budou na něj nahrávané nelegální soubory atd.) Za data na svém serveru je zodpovědný vlastník/správce serveru.

Proto je nutné pečlivě vybírat heslo administrátora. Důrazně nedoporučujeme volit jednoduché snadno uhádnutelné heslo - jako například jméno, příjmení, data narození, přezdívky.... Doporučujeme dodržet tato pravidla
  • heslo dlouhé alespoň 8 znaků
  • obsahuje písmena malé i velké abecedy v kombinaci s číslicemi
  • může obsahovat tyto znaky: ! “ $ % & , ( ) * + - . / ; : < = > ? [ ] ^ _ { | }.
  • nesmí obsahovat mezery, #, a @ a písměna s diakritikou
  • mělo by jít dobře zapamatovat, ale nesnadno uhádnout
Důrazně nedoporučujeme volit jednoduché, snadno uhádnutelné heslo - jako například jméno, příjmení, data narození, přezdívky.... případně kombinaci (například jana230969 - pokud existuje rodiný příslušník Jana s datumem narození 23.9.1969)

Jak tedy postupovat při volbě hesla?
Jako náměty můžete použít následující postup:
  • Předpokládejme, že máte oblíbený citát z Murphyho zákonů: "Vyřešení problému spočívá pouze v tom najít řešitele" Použijeme tedy první písmena a získáme heslo: vpspvtnr. Zlepšíme jeho sílu tím, že použijeme velká písmena abecedy - kdy mezi velkými písmeny je vždy o jedno malé písmeno více tedy: VpSpvTnr. A nakonec pro další zvýšení síly hesla přidáme čísla: naše heslo má celkem 8znaků, napíšeme na konec 8: tedy dostaneme konečné heslo VpSpvTnr8.
  • Další možnost je použít jako heslo celou větu (bez diaktritiky). Nemusí se jednat o dlouhou větu - počet znaků v takto vytvořeném heslu je dostatečný. Takto si lze pohodlně zapamatovat i heslo o například 20 znacích.