Změna hesla administrátora/roota

POZOR!! Tento návod nelze použít pro služby Forpsi Cloud nebo Classic VPS, ale pouze pro staré (již neposkytované) varianty VPS.

Abyste mohli změnit heslo administrátora (ve Windows) nebo roota (v Linuxu) je nutné být přihlášen jako uživatel s právy administrátor.

V levém menu v Power Panelu je v sekci VPS Management tlačítko Change Password. Do formuláře, který se po kliknutí objeví vepište heslo nové a pro kontrolu ještě jednou.

POZOR: jedná se o heslo, jehož uhádnutí má za následek získání administrátorského přístupu na celý server se všemi důsledky z toho vyplývajícími (server může být zneužit ke spamování, napadení jiného počítače, budou na něj nahrávané nelegální soubory atd.) Za data na svém serveru je zodpovědný vlastník/správce serveru.

Proto je nutné pečlivě vybírat heslo administrátora. Důrazně nedoporučujeme volit jednoduché snadno uhádnutelné heslo - jako například jméno, příjmení, data narození, přezdívky.... Doporučujeme dodržet tato pravidla
  • heslo dlouhé alespoň 8 znaků
  • obsahuje písmena malé i velké abecedy v kombinaci s číslicemi
  • může obsahovat tyto znaky: ! “ $ % & , ( ) * + - . / ; : < = > ? [ ] ^ _ { | }.
  • nesmí obsahovat mezery, #, a @ a písměna s diakritikou
  • mělo by jít dobře zapamatovat, ale nesnadno uhádnout
Důrazně nedoporučujeme volit jednoduché, snadno uhádnutelné heslo - jako například jméno, příjmení, data narození, přezdívky.... případně kombinaci (například jana230969 - pokud existuje rodiný příslušník Jana s datumem narození 23.9.1969)

Jak tedy postupovat při volbě hesla?
Jako náměty můžete použít následující postup:
  • Předpokládejme, že máte oblíbený citát z Murphyho zákonů: "Vyřešení problému spočívá pouze v tom najít řešitele" Použijeme tedy první písmena a získáme heslo: vpspvtnr. Zlepšíme jeho sílu tím, že použijeme velká písmena abecedy - kdy mezi velkými písmeny je vždy o jedno malé písmeno více tedy: VpSpvTnr. A nakonec pro další zvýšení síly hesla přidáme čísla: naše heslo má celkem 8znaků, napíšeme na konec 8: tedy dostaneme konečné heslo VpSpvTnr8.
  • Další možnost je použít jako heslo celou větu (bez diaktritiky). Nemusí se jednat o dlouhou větu - počet znaků v takto vytvořeném heslu je dostatečný. Takto si lze pohodlně zapamatovat i heslo o například 20 znacích.