Jak lze doménu .eu prodloužit?

Doménu .eu lze prodloužit na 1 rok až 10 let. Objednat prodloužení můžete po přihlášení k zákaznickému účtu, kde je doména vedena. Po vyplnění objednávkového formuláře je na kontaktní e-mail zaslána do 30ti minut výzva k platbě s údaji potřebnými pro provedení bankovního převodu. Po úhradě prodlužovacího poplatku (tj. doručení správné částky s uvedením správného variabilního symbolu na náš účet) v termínu a splnění dalších případných podmínek bude doména odeslána k prodloužení do registru.