Chodí mi velké množství chybových hlášení

Jestliže vám chodí větší množství chybových hlášení o nedoručitelnosti emailů, které jste nikdy neposílali, je to s největší pravděpodobností způsobeno tím, že spammer podvrhl jako odesílatele nějakou z vašich adres, a tak rozeslal velké množství spamů. Protože adresy příjemce nejčastěji bývají automaticky generované (například křestní jména podle slovníku - začíná se od "A" a končí "Z" ), většina cílových schránek tím pádem neexistuje. Při pokusu o doručení takovéto zprávy se vrátí chybové hlášení o neexistenci poštovní schránky. Server ale při prověřování, kam vlastně má hlášení odeslat, zjistí adresu "odesílatele" (která je ale podvržená), a tam hlášení přepošle. Místo skutečnému spammerovi přijde email o nedoručitelnosti vám. 
 
Protože zabránit zneužití emailové adresy (podvržení odesílatele) je v podstatě nemožné *), spočívá obrana v použití mechanismů, které zabrání poštovnímu severu příjemce tento email přijmout. Typicky jde o SPF záznam. Ten udává poštovní severy oprávněné odesílat poštu dané domény. Pokud poštovní server PŘÍJEMCE tento (DNS) záznam kontroluje, může v závislosti na jeho nastavení, odmítnout email neodeslaný přes privilegované servery. Toto je prováděno i na našich poštovních severech, dále to používá velké množství dalších providerů.
 
SPF záznam si můžete nastavit sami podle návodu v naší znalostní bázi Nastavení SPF a DMARC záznamu.
 
Pokud posíláte POUZE prostřednictvím našich smtp serverů (smtp.forpsi.com), použijte kvalifikaci fail (-all)
v=spf1 a mx include:_spf.forpsi.com -all
 
*) Dá se to přirovnat k situaci, že někdo pošle normální papírový dopis a jako odesílatele uvede vaši adresu domů. Na poště pak po zjištění, že příjemce neexistuje, vrátí dopis na adresu uvedenou na obálce - i když jste ho ve skutečnosti neposlali. I v tomto případě těžko můžete zakázat, aby někdo na obálku napsal vaši adresu.