Prodloužení Vaší domény si objednejte přes zákaznickou administraci.

V seznamu domén zvolte název domény a klikněte na "Prodloužit doménu". Dále zvolte období (počet let), o které chcete doménu prodloužit, měnu a způsob, jakým chcete zaplatit. Případně vyberte další nabídnuté možnosti ve formuláři. Například zasílání upozornění na expiraci domén (emailem - standardně nebo za doplatek doporučeným dopisem případně doporučeným dopisem a telefonem) nebo formu zaslání daňového dokladu.

Cca do 30ti minut po objednávce prodloužení dorazí na email fakturačního kontaktu výzva k platbě dle platného ceníku (generické domény), s údaji potřebnými pro provedení bankovního převodu. Po uhrazení prodlužovacího poplatku v požadovaném termínu (tj. doručení správné částky s uvedením správného variabilního symbolu na náš účet)  bude doména prodloužena, a to za předpokladu, že datum expirace prodloužení dovoluje. Doména se odesílá k prodloužení až poté, co se platba fyzicky připíše na náš účet. Není tedy možné doménu prodloužit pouze na základě zaslání dokladu o provedené platbě. 

V případě, že dorazí platba na náš účet v době, kdy již centrální registrátor nenabízí možnost prodloužení za standardní poplatek, bude vystaven dobropis na přijatou platbu a objednávku prodloužení stornujeme. O této skutečnosti je zákazník informován na kontaktním emailu uvedeném v zákaznické administraci.

U generických domén je možné provést tzv. obnovení z ochranné lhůty (redemption period). V případě zájmu je nutné napsat si autorizovaný požadavek. Výši poplatku za obnovení domény z redemption period naleznete v doplňkových službách ceníku. Po uhrazení poplatku (po fyzickém přijetí platby na náš účet) je doména poslána k obnově. Obnova trvá několik dní. Doména je po reaktivaci prodloužena o 1 rok od původního data expirace.

POZOR! Dle nových podmínek, které vejdou v platnost dne 1.1.2014, bude hlavní registr Tucows, Inc. odesílat 30 dní nebo 5 dní před expirací konfirmační email majiteli domény, aby ověřil správnost kontaktních údajů v hlavním registru. I v případě, že budou údaje správné, je nutné potvrdit správnost přes odkaz, který bude součástí emailu. Bez tohoto potvrzení, na které bude hlavní registr čekat celkem 15 dní, může být provoz domény pozastaven a to do doby, dokud majitel tento konfirmační link nepotvrdí.