Je možné některé údaje uvedené v kontaktu majitele domény nebo admin. kontaktu z Whois db zcela odstranit?

Bohužel zcela odstranit žádný údaj z Whois db nelze. Veškeré údaje jsou povinné a je velice důležité, aby u domény nebyly uvedeny údaje nesmyslné. V takovém případě by mohlo dojít ke zrušení domény zahraničním registrátorem. Anonymní registraci domén neposkytujeme. Každý majitel zodpovídá za to, aby měl uvedeny aktuální platné kontakty.

Z tohoto důvodu rozesílá hlavní registrátor 2x ročně informační e-mail majiteli domény, kde uvádí současné kontaktní údaje, které má k dispozici, s možností úpravy (aktualizace), prostřednictvím naší společnosti jako Vašeho správce.

O změnu údajů v registru je nutné požádat přes autorizovaný tiket. Na základě tohoto požadavku provedeme potřebné úpravy a tím zajistíme i funkčnost domény do budoucna. Hlavní registrátor totiž průběžně kontroluje dostupnost emailů či reálnost adresy držitele a v případě, že zjistí, že daný údaj je neplatný či smyšlený, neprodleně žádá nápravu, jinak hrozí smazáním domény.

Na informační emaily je tedy potřeba reagovat - tedy v případě, že je potřeba provést nějakou úpravu. Jestliže jsou všechny údaje správné a pravdivé, je možné danou zprávu ignorovat.