Je možné změnit údaje uvedené v kontaktu majitele domény gTLD v Whois?

 
V případě, že máte zájem o změnu majitele generické domény, je nutné, aby oba majitelé (současný i budoucí) poslali, přes zákaznickou administraci, prostřednictvím autorizovaného tiketu, požadavek na doménové oddělení.
Pokud nový majitel ještě nemá vlastní zákaznický účet, je nutné si jej zaregistrovat.
 
Se změnou majitele generických domén nedochází k prodloužení, a proto je služba zdarma. Aktualizace údajů v whois databázi se projeví cca do 24 hodin od potvrzení změny oběma majiteli.
 
Po zahájení změny v registru obdrží oba majitelé (nejdříve nový majitel, poté současný majitel) konfirmační zprávu s vyžádáním souhlasu či zamítnutí změny. Jakmile oba majitelé změnu potvrdí, dojde k jejímu dokončení a následně původní i nový majitel obdrží potvrzení o změně.
 
POZOR: Platnost žádosti je pouze 7 dní. Pokud Vám tedy nedorazí zpráva do emailu v den zahájení, kontaktujte naše doménové oddělení (domain@forpsi.com) a žádost znovu přepošleme.
 
Pokud jeden z majitelů žádost do 7 dní nepotvrdí, nedojde k dokončení převodu vlastnictví!

Nedoporučujeme uvádět kontaktní email majitele stejný jako je doména (například: u domény vasedomena.com nedoporučujeme uvádět kontaktní mail info@vasedomena.com). Pokud totiž dojde ke znefunkčnění domény z jakéhokoliv důvodu (expirace domény, pozdní prodloužení, nefunkčnost DNS záznamu....), mohou nastat komplikace - nebude Vám fungovat kontaktní email u domény a nebude možné provést ani úpravu kontaktních údajů. 
 
U služby Whois Privacy je zaslán potvrzovací email, ale nečeká se na potvrzení od majitelů a změna je dokončena.
________________________________________________________
 
Pokud máte zájem změnit některý z údajů v Whois databázi u své generické domény, zašlete na doménové oddělení autorizovaný požadavek. Změna údajů je bezplatná.
Po zahájení úprav v registru bude na email majitele odeslána konfirmační zpráva k odsouhlasení změny. Teprve po potvrzení dojde k aktualizaci údajů v whois databázi a to do 24 hodin.
Konfirmační zpráva bude platná pouze 7 dní, a proto neobdržíte-li daný email s odkazem na potvrzení změny v den zahájení, obratem si požádejte na doménovém oddělení (domain@forpsi.com) o nové přeposlání zprávy.
 
Bude-li vyžadována změna kontaktního emailu v registru, odešlou se 2 konfirmační zprávy k potvrzení - první zpráva na původní email a druhá na email nový. Obě musí být potvrzeny, jinak ke změně nedojde.
Bude-li vyžadována změna jiných údajů, ale email zůstane shodný, odešlou se 2 konfirmační zprávy na ten jeden email. Opět musí být potvrzeny obě, jinak ke změně nedojde.
 
Více informací o změnách se můžete dočíst na níže uvedeném odkazu.

Postup při změně údajů u držitele domény v hlavním registru od 1. 12. 2016

_________________________________________________________________________________________________

NEDOSTUPNÉ PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE + EMAIL DO ZÁKAZNICKÉ ADMINISTRACE
 
V případě, že jste ztratili přihlašovací údaje do administrace a email, na který bychom je mohli zaslat, již není dostupný (byl zrušen, ztratili jste přístupové heslo apod.), zahájíme dané změny pouze na základě písemného čestného prohlášení, jehož text naleznete níže.
 
Uvedenou žádost  (dle typu subjektu) zkopírujte do nového dokumentu, doplňte dle pokynů a s úředně ověřeným podpisem majitele domény zašlete pozemní poštou (nejlépe doporučeně) na adresu našeho sídla:
 
INTERNET CZ, a. s.
správa domén
Ktiš 2
384 03 KTIŠ

Také možné zaslat dokument skrze datovou schránku majitele domény na ID naší datové schránky - w88ejzt.

***

Pokud bude prohlášení v pořádku, bude úprava kontaktního emailu na centrálním registru TUCOWS zahájena. Na nový kontaktní email dorazí zpráva přímo z centrálního registru pro potvrzení dané změny. Jakmile bude změna z nové kontaktní adresy potvrzena, je nutné kontaktovat doménové oddělení pro zaslání SMS potvrzení za současnou emailovou adresu. Jakmile bude změna potvrzena za obě emailové adresy, bude na centrálním registru dokončena.

Ukázku potvrzujícího emailu a SMS zprávy naleznete zde, vizte: https://support.forpsi.com/kb/a3982/zmna-majitele-generickych-domen.aspx

__________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ:  Údaje na legalizaci dokumentu (tj. jméno a adresa trv. bydliště držitele domény, případně statutárního orgánu u právnických osob) budou porovnány s údaji v Whois databázi hlavního registru domén. Pakliže se nebudou shodovat, nemůže být úprava údajů v registru provedena  !!!


Text čestného prohlášení pro fyzické osoby:

Já, …….............. ……..................................... narozen/a ...... ...... ….......... prohlašuji, že jsem jediným a výlučným majitelem a držitelem domény .................................. (uveďte název domény ve tvaru doména.tld) a mám oprávnění s touto nakládat. Čestně prohlašuji, že z důvodu ......................................................................  (uveďte př. nedostupnosti apod.) nemohu využívat dosud uvedené a registrované kontaktní údaje a nemohu tak provést řádnou autorizaci dle Smluvních podmínek FORPSI.
 
Tímto tedy žádám o změnu kontaktních údajů v zákaznickém účtu, kde je doména vedena, a v databázi hlavního registru domény na ..........................................   (uveďte požadovanou a dostupnou e-mailovou adresu + číslo MOBILNÍHO TELEFONU!!!). Zároveň žádám o zaslání přístupových údajů do dané zákaznické administrace na nový e-mail.
 
Údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a nepoškozují práva jiných osob. Současně prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků nepravdivého čestného prohlášení včetně případné přestupkové, správně deliktní nebo trestněprávní odpovědnosti.
____________________________________________________________________________________
                                        (úředně ověřený podpis vlastníka domény)
 Text čestného prohlášení pro právnické osoby:

Prohlašuji, že jsem oprávněn zastupovat v jednání společnost .....................................................  (uveďte jméno firmy, IČO), která je jediným a výlučným vlastníkem domény ............................  (uveďte název domény ve tvaru doména.tld), která má oprávnění s touto nakládat.
Čestně prohlašuji, že z důvodu ..........................................  (uveďte př. nedostupnosti apod.) nemohu využívat dosud uvedené a registrované kontaktní údaje a nemohu tak provést řádnou autorizaci dle Smluvních podmínek FORPSI.
 
Tímto tedy žádám o změnu kontaktních údajů v zákaznickém účtu, kde je doména vedena, a v databázi hlavního registru domény na ................................................   (uveďte požadovanou a dostupnou e-mailovou adresu + číslo MOBILNÍHO TELEFONU!!!).
Zároveň žádám o zaslání přístupových údajů do dané zákaznické administrace na nový e-mail.
 
Údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a nepoškozují práva jiných osob. Současně prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků nepravdivého čestného prohlášení včetně případné přestupkové, správně deliktní nebo trestněprávní odpovědnosti.____________________________________________________________________________________
                                        (úředně ověřený podpis vlastníka domény)