Jak přesunout doménu z běžného zákaznického účtu do účtu Subregistrátora?

Požadavek na přesun domény s jakoukoliv koncovkou je třeba zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře ze subregistrátorského rozhraní. Dále je třeba zaslat buď přihlašovací údaje (login a heslo) k zákaznickému účtu, kde je doména vedena, nebo (v případě .cz domény) lze zaslat pouze autorizační heslo k doméně. Pokud zaslání přihlašovacích údajů není možné, vyžádáme si souhlas s přesunem domény přímo u majitele dané domény (neplatí u .cz).